Annons
Annons
Annons
Annons
© European Union 2022 Dati Bendo
Elektronikproduktion |

”20 procent av halvledartillverkningen bör vara i Europa 2030”

Så lät det när Europakommissionens president, Ursula van der Leyen höll ett brandtal vid World Economic Forum den 20 januari. Behovet av halvledarkomponenter i Europa kommer att fördubblas under det kommande decenniet – och så som det ser ut nu har regionen inte medel nog att möta detta, påpekade presidenten.

Behovet av halvledarkomponenter är, som de flesta av oss vet, i dag stort och att efterfrågan nått skyhöga nivåer. Ursula von der Leyen är inne på samma spår, och påpekade under sitt tal att beroendet har blivit allt större, och att vi ser komponenterna i produkter där de nödvändigtvis inte fanns tidigare.

Det finns inget ”digitalt” utan halvledarkretsar. Behovet i Europa kommer att bli dubbelt så stort under de kommande tio åren. Det är därför vi behöver steppa upp utvecklingen, produktionen och användandet av teknologin radikalt här i Europa, sade von der Leyen.

Europa är som region stark inom specifika områden och lyfts fram som en forskningsmässig högborg, till exempel inom kraftelektronik och halvledarkretsar för fordons- och tillverkningsindustrin. När det kommer till material och utrustning är regionen även att räkna med.

Ursula von der Leyen påpekade att Europas andel av den globala halvledarindustrin ligger på omkring tio procent, och att de flesta av leverantörerna är baserade utanför regionen och kan räknas med hjälp av fem fingrar.

Att leva med ett beroende och en osäkerhet av det här slaget är något vi inte har råd med. År 2030 bör 20 procent av världens produktion av mikrochip finnas i Europa. Samtidigt ska man ha med i beräkningarna att världens totala produktion kommer att fördubblas, och att det innebär en fyrdubbling av den europeiska produktionen. Vi har ingen tid att förlora, sade presidenten.

Satsningen i Europa går under namnet European Chips Act och är uppdelat i fem olika områden. Först och främst vill man stärka Europas forsknings- och innovationskapacitet, och för det andra säkerställa regionens ledande position inom design och tillverkning.

För det tredje ska den anpassa EU:s regler för statligt stöd under en uppsättning strikta villkor. Detta ska enligt von der Leyen möjliggöra statligt stöd till europeiska produktionsanläggningar som gynnar hela regionen. Det fjärde området ska stärka Europas möjligheter att förutse och reagera på brister och kriser för att säkra försörjningen av komponenter. Och till sist: stöd till innovativa företag av mindre storlek.

Ursula von der Leyen tryckte på att Europa behöver ta itu med flaskhalsar som bromsar den egna tillväxten för att bli en stark aktör – inte bara inom vissa nischer, utan genom hela värdekedjan.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1