Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Teknik |

Brighter tillförs storbelopp

Medtech-företaget offentliggör utfall i företrädesemission – som tillförs 100 miljoner kronor före emissionskostnader.

Brighter har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO7 och TO8, som beslutades av den extra bolagsstämman den 7 december 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen har tecknats till totalt 85,4 procent där cirka 46,0 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 1,7 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 37,7 procent tecknades av emissionsgaranter.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO7 kan bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 126,7 miljoner efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 1 juni 2022 till och med den 15 juni 2022.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-26 17:29 V21.1.0-2
Annons
Annons