Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HMS Networks
Elektronikproduktion |

HMS Networks rundar av fjolåret starkt

Bolaget uppger att den starka marknadsefterfrågan under året har fortsatt även under det fjärde kvartalet. Kombinerat med detta har man under perioden haft en temporär förbättring av tillgång på halvledarkomponenter som ska ha ökat HMS Networks leveranskapacitet.

Sammantaget ger detta nya rekord för kvartalet med en orderingång på 699 miljoner kronor, och en omsättning på 571 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 71procent respektive 41 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet slutar på 109 miljoner, vilket är en ökning med 46 procent jämfört med samma kvartal föregående år, säger Staffan Dahlström, vd för HMS Networks, i rapporten.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1,9 miljarder kronor (1,4), en ökning med 34 procent. Orderingången ökade med 75 procent till 2’5 miljarder (1,4).

Rörelseresultatet uppgick till 446 miljoner (288), motsvarande en rörelsemarginal på 22,6 procent (19,6)

Resultat efter skatt uppgick till 362 miljoner (220). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 508 miljoner (370).

Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 75 miljoner.

Samtliga av våra geografiska marknader uppvisar fortsatt god tillväxt i både orderingång och försäljning, primärt drivet av ökande investeringar i automation, digitalisering, energieffektivitet och fjärrövervakning av industriella maskiner. Förutom ökad produktivitet av industriella applikationer bedömer vi även ett ökat fokus på hållbarhet som underliggande orsaker till en hög investeringstakt, förklarar Staffan Dahlström, i rapporten.

Den största ökningen ser vi i Kontinentaleuropa som har mer än en fördubblad organisk orderingång i kvartalet. Precis som årets tidigare kvartal är det en kombination av hög investeringstakt och pareringar för längre ledtider och komponentosäkerhet som ligger bakom utvecklingen. Vi kan konstatera att de marknader i Kontinentaleuropa som hade det tuffast under 2020 har visat den starkaste återhämtningen under 2021, fortsätter vd:n i rapporten.

Bolaget bedömer utsikterna för 2022 som goda.

Läget på komponentmarknaden är fortfarande osäkert och det går inte att utesluta tillfälliga bakslag. Vi har en god dialog med våra kunder, som är förstående för läget som drabbat hela branschen och vi ser risken för tappade affärer som liten, säger vd.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-12 09:18 V22.4.54-2