Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Garo
Elektronikproduktion |

Garo bygger ny polsk fabrik – ”kraftigt tillväxt inom e-mobility”

Tillverkaren av elinstallations- och laddningsprodukter investerar i ny produktions- och logistikanläggning i Polen för ”väsentligt utökad kapacitet” inom affärsområdet Garo E-mobility.

Fem år efter invigningen av fabriken i Szczecin investerar Garo återigen i hamnstaden, belägen i nordvästra Polen.

Enligt ett pressmeddelande kommer den nya anläggningens yta uppgå till 15’000 kvadratmeter och vara belägen i nära anslutning till den befintliga enheten. Total investeringsbudget uppgår till cirka 85 miljoner kronor.

Investeringen kommer möjliggöra en, enligt bolaget, betydande kapacitetsökning inom framför allt affärsområdet Garo E-mobility, men även inom affärsområdet GARO Electrification.

Vi ser en kraftig tillväxt inom framför allt E-mobility. Szczecin i Polen är strategiskt beläget för den snabbt växande europeiska marknaden, i tillägg till Garos huvudmarknader i Norden. Investeringen kommer att ge en väsentlig kapacitetshöjning samtidigt som aspekter kring miljö och hållbarhet tillvaratas. Vi avser samtidigt att fortsätta investera i Garos existerande produktionsenheter i Sverige som har en hög grad av effektivitet, säger Patrik Andersson, vd på Garo, i pressmeddelandet.

Hur många som kommer behövas till den nya anläggningen är inte klart, men att det kommer behövas fler än vid bolagets befintliga anläggning i Szczecin.

Vi har i dag totalt 150 anställda i Polen, och vi kommer att behöva anställa ett större antal än så till vår nya produktionsanläggning, säger Patrik Andersson till Evertiq över telefonen.

Planerad projektstart uppges vara under andra kvartalet 2022 och anläggningen beräknas vara färdigställd till sommaren 2023.

Garos befintliga anläggning ska enligt bolaget ha tillräcklig produktionskapacitet tills den nya anläggningen är i drift.


Annons
Visa fler nyheter
2023-09-14 18:08 V21.0.48-1
Annons
Annons