Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fingerprint
Elektronikproduktion |

Fingerprint Cards: ”Tillväxt trots halvledarbrist”

”Vi kunde leverera denna tillväxt trots att tillgången till produktionskapacitet under hela året var otillräcklig på grund av den rådande halvledarbristen i världen,” berättar bolagets vd i den senaste rapporten.

Fingerprint Cards redovisar något lägre intäkter för det fjärde kvartalet i fjol, men ökade helårsintäkterna jämfört med fjolåret till 1’355,8 miljoner kronor (1’255,7).

Bolaget stärkte även bruttomarginal, EBITDA och kassaflöde för respektive period. Rörelseresultatet, däremot, noteras för den största förändringen. För kvartalet landade siffran på 3,9 miljoner (-326,8), och för helåret förbättrade biometriaktören siffran till -7,6 miljoner (-365,8).

Vi kunde leverera denna tillväxt trots att tillgången till produktionskapacitet under hela året var otillräcklig på grund av den rådande halvledarbristen i världen. Jag tycker att det visar på styrkan och stabiliteten i vår verksamhet, som under året också började breddas till nya områden i en betydligt högre takt än tidigare, säger Fingerprint Cards vd och koncernchef, Christian Fredrikson, i rapporten.

Fredrikson berättar att tillväxten inom PC och Access bidrog till förbättringen av bruttomarginalen, både i kvartalet och på helårsbasis. Samtidigt har produktmixen inom Mobile fortsatt att förskjutas mot nyare produkter, med en positiv effekt på bruttomarginalen.

Vår verksamhet inom Mobile fortsatte att utvecklas starkt under det fjärde kvartalet och även om det första kvartalet normalt sett är säsongsmässigt svagt, förväntar vi oss en positiv utveckling också under 2022. Detta reflekteras i vår tidigare meddelade intäktsprognos om 1'600 – 2'000 miljoner kronor för helåret 2022. Efter ett svagt 2020, då många konsumenter på grund av coronapandemin avvaktade med att uppgradera sina smartphones, såg vi en ökad efterfrågan under 2021, vilket också drev marknaden för fingeravtryckssensorer, fortsätter vd i rapporten.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-2
Annons
Annons