Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Note
Elektronikproduktion |

Kraftigt försäljningslyft för Note

Kontraktstillverkaren ökade försäljningen till en ny rekordnivå under räkenskapsåret 2021. ”Glädjande är också att vi trots pandemin och en mycket utmanande bristsituation på komponentmarknaden lyckades fortsätta vår positiva resultattrend,” kommenterar Notes vd, Johannes Lind-Widestam, i bolagets senaste rapport.

Note ökade sin försäljning under fjärde kvartalet och helåret 2021 med 75 respektive 41 procent. Summorna uppgick till 814 miljoner (466) respektive 2,6 miljarder kronor.

Den organiska tillväxten var 30 procent, vilket klart överstiger vårt långsiktiga tillväxtmål. Vi avslutade året mycket starkt och under Q4 ökade försäljningen med 75 procent till 814 miljoner, vilket är vår högsta försäljningsnivå någonsin för ett enskilt kvartal. Notes organiska tillväxt under Q4 var nära 50 procent, skriver Johannes Lind-Widestam i rapporten.

Han berättar att bolaget har lyckats fortsätta en positiv resultattrend. Detta trots pandemin och den rådande bristsituationen på komponentmarknaden.

Rörelseresultatet under 2021 ökade med 68 procent till 251 miljoner kronor och rörelsemarginalen stärktes med 1,5 procentenheter till 9,5 procent, vilket i bägge fallen är våra högsta nivåer någonsin. För Q4, som var vårt starkaste kvartal någonsin, ökade rörelseresultatet med 125 procent till 87 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till drygt tio procent, berättar vd:n i rapporten.

Note förväntar sig en ”mycket stark försäljningsutveckling” under det innevarande året.

Trots pågående pandemi och det utmanande läget på komponentmarknaden ser vi goda möjligheter att under Q1 nå en tillväxt om i storleksordning 50 procent. Förutsättningarna att fortsätta vår positiva resultattrend är mycket goda, säger Johannes Lind-Widestam i rapporten.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1