Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Electrolux
Elektronikproduktion |

Electrolux vd om 2021: ”Rekordstark försäljning och vinst”

Vitvarutillverkaren summerar fjolåret i sin senaste delårsarapport som ett rekordartat sådant med ett solitt genomförande i fjärde kvartalet.

Electrolux nettoomsättning uppgick till 35,3 miljarder kronor under perioden (33,9). Rörelseresultatet landade på 882 miljoner (2’498), vilket motsvarar en marginal på 2,5 procent.

Rörelseresultatet inkluderar en kostnad om 727 miljoner, efter skiljedom i tullfråga i USA, vilken belastat affärsområde Nordamerika. Exklusive denna engångspost uppgick rörelseresultatet till 1,6 miljarder, motsvarande en marginal om 4,5 procent (7,4).

Periodens resultat uppgick till 596 miljoner (1’860) och det operativa kassaflödet efter investeringar till 2,1 miljarder (5,3).

För helåret 2021 uppgick nettoomsättningen till 125,6 miljarder (116), rörelseresultat exklusive engångsposter till 7,5 miljarder (5 778) och rörelsemarginal exklusive engångsposter till sex procent (5). Periodens resultat exklusive engångsposter var 5,2 miljarder (3,9).

"Jag är stolt över vad vi har uppnått under 2021. Vi hade både rekordstark försäljning och vinst och mötte eller överträffade alla våra finansiella mål genom ett attraktivt produkt- och varumärkeserbjudande och vi kompenserade framgångsrikt en betydande kostnadsinflation genom väl genomförda prishöjningar", säger Electrolux vd och koncernchef, Jonas Samuelson, i rapporten.

Pandemins andra år innebar olika möjligheter och utmaningar, berättar Samuelson. Bland dessa ökad produktion för att möta en stark efterfrågan och samtidigt hantera högre priser på insatsvaror och begränsningar i den globala leveranskedjan. 

"Under det fjärde kvartalet resulterade dessa begränsningar i betydligt högre kostnader för expresslogistik och spotköp jämfört med en redan hög nivå under det tredje kvartalet och hade en liknande påverkan på det planerade produktionsutfallet", fortsätter Samuelson i rapporten.


Bolaget bedömer i rapporten att efterfrågan under 2022 kommer att ligga över de nivåer som rådde före pandemin, och att marknadsefterfrågan i termer av värde kommer att öka i alla regioner under året. 

"Jämfört med de starka nivåerna 2021 räknar vi dock inte med en ökning av efterfrågan av enheter i alla regioner. Begränsningar i den globala leveranskedjan förväntas fortsätta att påverka industrins förmåga att fullt ut möta efterfrågan", säger Samuelson i rapporten. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1