Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Beijer Group
Elektronikproduktion |

Beijer Group gör markant resultatlyft

Beijer Group avslutade förra året med ett starkt fjärde kvartal och summerar helåret 2021 med orden ”rekord i orderingång och försäljning”. Koncernen vände minusresultaten från bägge jämförelseperioderna i fjol till plus.

Koncernens orderingång steg under helåret med 40 procent till strax över två miljarder kronor (1’449 miljoner). Nettoomsättning ökade med 13 procent till 1,6 miljarder (1’438).

Rörelseresultatet och resultatet efter skatt landade på 68,3 (15,8) respektive 36 miljoner (-6,1).

Bolagets orderingång under fjärde kvartalet ökade med 50 procent till 587 miljoner (397. Nettoomsättningen klättrade till 466 miljoner, en ökning med 33 procent från 350 miljoner under samma period i fjol. 

Rörelseresultatet och resultatet efter skatt skrivs till 21,9 respektive 10,8 miljoner, klara förbättringar då posterna stod på -5,2 respektive -11,7 miljoner under jämförelseperioden.

Beijer Group befäste den positiva trenden med hög tillväxt i såväl orderingång som omsättning under det fjärde kvartalet. Vi har under hela pandemin haft som ambition att gå stärkta ur krisen. Vi gav än mer prioritet åt en medveten strategi för att hantera den globala bristen på komponenter och säkra vår leveransförmåga, vilket förstärkte såväl försäljning som orderingång. Detta har mottagits väl av våra kunder. Det har samtidigt medfört högre inköpskostnader för komponenter vilket har påverkat resultatet i kvartalet. Genomförda prishöjningar mot kund kommer successivt under de kommande kvartalen att kompensera för de ökade komponentkostnaderna, kommenterar vd Per Samuelsson i rapporten.

Westermo passerade strecket för en miljard i orderingång för helåret 2021 och landade på 1’057 miljoner (779). Affärsenheten ökade nettoomsättningen till 832 miljoner (769). Rörelseresultatet minskade en aning till 85 miljoner (85,9), med en motsvarande rörelsemarginal på 10,2 procent (11,2).

Beijer Electronics orderingång ökade med 45 procent till 863 miljoner (595). Omsättningen steg med 17 procent till 702 miljoner (599) och rörelseresultatet vände från -22,4 under fjolåret till 25,5 miljoner.

Korenix orderingång steg med 45 procent till 129 miljoner (89). Omsättningen ökade med 24 procent till 103 miljoner (84). Rörelseresultatet förbättrades till -2,5 miljoner (-12,1).

Det råder fortsatt stor osäkerhet kring bristen på komponenter och det är svårt att bedöma när läget kan normaliseras. Vi följer noga det politiska läget mellan Kina/Taiwan och Ryssland/Ukraina. Beijer Group har ändå gått in i det nya året med goda marknadsförutsättningar, en rekordstor orderbok och ett stärkt kunderbjudande. Vi bedömer därför att koncernen har goda förutsättningar att fortsatt visa ett förbättrat ekonomiskt utfall för 2022 jämfört med föregående år, skriver Samuelsson i rapporten.

Beijer Electronics meddelade den 13 januari att nuvarande vd och koncernchef Per Samuelsson fyller 65 år senare under 2022 och kommer därför att lämna sin tjänst. In i rollen kliver Jenny Sjödahl, som även kommer att kvarstå i rollen som vd för Westermo. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-30 20:03 V22.0.11-2
Annons
Annons