Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics
Elektronikproduktion |

Chromogenics tankar – accelererar övergång till industribolag

Chromogenics genomför en företrädesemission om 68,2 miljoner kronor – i syfte att accelerera Uppsalabolagets förmåga att genomföra övergången från utvecklingsbolag till industribolag.

Chromogenics skiftar sitt primära fokus till försäljning och marknadsföring, utöver insatserna som görs för att höja produktionskapaciteten och möta framtida ökande efterfrågan. Detta efter att man framgångsrikt har genomfört intrimningen av bolagets ena sputtermaskin, Sputter I, i produktionsanläggningen i Uppsala.

En växande affär medför ett ökat kapitalbehov då en höjd aktivitet bland annat kräver en större mängd rörelsekapital i form av insatsvaror och varulager i produktionsprocessen. Företrädesemissionen genomförs i syfte att accelerera Chromogenics förmåga att genomföra övergången från utvecklingsbolag till industribolag. Ett viktigt steg i detta är att etablera det första partnerskapet med en lokal, extern tillverkare, som mottar leveranser av Chromogenics elektrokroma folie som sedan hanterar kundanpassning och inlaminering i och utleveranser av dynamiskt glas till slutkund. Fullt utvecklad medför denna affärsstrategi en betydande möjlighet till marginalexpansion.

Chromogenics planerar att disponera emissionslikviden, 58 miljoner efter emissionskostnader, från företrädesemissionen för följande ändamål.

Utveckling av leveranskoncept med partners, uppgraderingar och effektiviseringar i produktionsprocessen i syfte att öka produktionstakten, driftskostnader och rörelsekapital för att finansiera marknadsexpansion, ISO- och EHS-certifieringar, samt reklamationer.


 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1