Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© European Union 2022 Dati Bendo
Teknik |

EU miljardsatsar på halvledare – föreslår "European Chips Act"

Europakommissionen föreslår en uppsättning åtgärder för att ”säkerställa EU:s tekniska ledarskap inom halvledarteknologier”. I detta ligger ett förslag om att mobilisera ett storbelopp för att göra Europa mindre beroende av ”ett begränsat antal aktörer”.

Uppdaterad; 2022-02-09 13:39

Efter att USA lagt fram sitt stödpaket Chips Act och lagstiftningen America COMPETE, presenterar i dag Europakommissionen sin motsvarighet till en lösning att på sikt få bukt med problematiken kopplad till bristen på komponenter och utmaningarna i leveranskedjan – European Chips Act.

Rättsakten kommer enligt ett pressmeddelande att bygga vidare på Europas starka sidor och hantera kvarstående problem. Den kommer att skapa en, som man uttrycker det, "blomstrande halvledarsektor, från forskning till produktion, och en motståndskraftig leveranskedja".

Rättsakten om europeiska halvledar-chip kommer att rita om spelplanen för den europeiska inre marknadens globala konkurrenskraft. På kort sikt kommer den att öka vår motståndskraft mot framtida kriser genom att göra det möjligt för oss att förutse och undvika störningar i leveranskedjorna. Och på medellång sikt kommer den att göra Europa till en industriledare inom denna strategiska bransch. Med rättsakten om europeiska halvledarchipp banar vi väg för investeringar och strategin. Men nyckeln till framgång ligger i händerna på Europas innovatörer, våra forskare i världsklass, de som har fått Europa att blomstra under årtiondena., skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, i ett pressmeddelande.

Genom rättsakten, och med medlemsländernas och internationella partners hjälp, kommer över 43 miljarder euro att mobiliseras i offentliga och privata investeringar, och åtgärder kommer att fastställas för att förebygga, förbereda för, förutse och snabbt reagera på framtida störningar i leveranskedjorna. Den kommer att göra det möjligt för EU att uppnå målet att fördubbla sin nuvarande marknadsandel så att den är 20 procent år 2030.

Elva miljarder euro kommer att göras tillgängliga för att stärka befintlig forskning, utveckling och innovation, att öka användningen av avancerade halvledarverktyg, pilotlinjer för prototypframställning, testning och experimentering för att ta fram nya anordningar för innovativa tillämpningar inriktade på det verkliga livet, att utbilda personal och att fördjupa förståelsen av ekosystemet och värdekedjan för halvledare.

En ny ram för att säkra tillgången genom att uppmuntra till investeringar och ökad produktionskapacitet nämns i kommunikén. Det pratas om en chipfond som ska göra det lättare för nystartade företag att få finansiering, och en "särskild facilitet" för investeringar av eget kapital i halvledare inom InvestEU så att expanderande företag och små och medelstora företag lättare kan expandera på marknaden.

Kommissionen ser även behovet av en samordningsmekanism mellan medlemsländerna och kommissionen för att övervaka tillgången på halvledare, uppskatta efterfrågan och förutse brister.

Att säkra tillgången på de mest avancerade chippen har blivit en ekonomisk och geopolitisk prioritering. Våra mål är höga: att fördubbla vår marknadsandel så att den är 20 % år 2030 och att producera de mest sofistikerade och energieffektiva halvledarna i Europa. Med rättsakten om europeiska halvledarchipp kommer vi att stärka vår forskningskompetens och ta den från laboratorierna till tillverkning, kommenterar kommissionär, Thierry Breton, med ansvar för den inre marknaden, i pressreleasen.

Chip är nödvändiga för den gröna och digitala omställningen – och för den europeiska industrins konkurrenskraft. Vi kan inte förlita oss på ett enda land eller ett enda företag för att säkra tillgången. Vi måste göra mer tillsammans – inom forskning, innovation, utformning, produktionsanläggningar – för att göra Europa till en stark central aktör i den globala värdekedjan, säger verkställande vice ordförande, Margrethe Vestager, i pressmeddelandet. 

Medlemsländerna uppmanas enligt EU-kommissionen att genast påbörja samordningsarbetet i enlighet med rekommendationen för att skaffa sig en god förståelse av det aktuella läget för halvledarvärdekedjan i hela EU, så att de kan förutse potentiella störningar och vidta korrigerande åtgärder för att komma till rätta med den nuvarande bristen fram till dess att förordningen antas. 

Europaparlamentet och medlemsländerna kommer att diskutera kommissionens förslag om en rättsakt om europeiska halvledarchipp i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

Om förordningen antas kommer den att vara direkt tillämplig i hela EU.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1