Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mycronic
Elektronikproduktion |

Order och omsättning upp starkt för Mycronic

Bristsituationen kopplad till pandemin rörande komponenter, råvaror och distributionslogistik har under fjärde kvartalet fortsatt haft en begränsad påverkan, menar produktionsutrustningsbolaget, som redovisat kraftiga ökningar för både fjärde kvartalet och helåret 2021.

Mycronic avslutade fjolårets sista kvartal med ökad orderingång och nettoomsättning, men ett minskat rörelseresultat.

Både orderingång och nettoomsättning uppvisade under årets sista kvartal en stark tillväxt, med en ökning på 43 respektive 30 procent. Till följd av en annorlunda produktmix, främst lägre nettoomsättning inom Pattern Generators bildskärmssegment, blev koncernens rörelseresultat något lägre, kommenterar Mycronics vd, Anders Lindqvist, i bolagets bokslutskommuniké.

Orderingången uppgick till 1,2 miljarder kronor (865 miljoner). Nettoomsättningen ökade till strax under 1,3 miljarder (992 miljoner). Rörelseresultatet landade på 204 miljoner (214) och rörelsemarginalen på 16 procent (22).

Bristsituationen kopplad till pandemin rörande komponenter, råvaror och distributionslogistik har under fjärde kvartalet fortsatt haft en begränsad påverkan på Mycronic. Vi har genom hårt arbete i huvudsak lyckats leverera produkterna till våra kunder, även om det inneburit merkostnader för personal, komponenter och frakter, fortsätter Lindqvist.

Mycronic förvärvade Global Technologies och High Volume under året. Milstolpar, enligt bolaget.

High Volumes breddning under året från att erbjuda enskilda dispenseringslösningar till kompletta och skräddarsydda automatiseringslösningar börjar ge utdelning. Under fjärde kvartalet var orderingången stark från segmenten konsumentelektronik och elektriska fordon, skriver vd:n, och fortsätter:

Vad gäller Global Technologies har infrastrukturinvesteringar i 5G och datacenter drivit efterfrågan på optiska komponenter för tele- och datakommunikation, vilka produceras med våra die bonding-maskiner. Även marknaden för elektriska tester av mönsterkort har uppvisat en god aktivitet.


Helårets siffror lyder följande: orderingång upp 22 procent till 4,5 miljarder (3,6). Nettoomsättning ökar med 19 procent till 4,6 miljarder (3,8). Rörelseresultatet steg från 898 miljoner till strax över en miljard (1’049), medan marginalen stod oförändrad på 23 procent (23).

För 2022 är det min och styrelsens bedömning att Mycronics nettoomsättning kommer att vara i nivån 5 miljarder kronor. Detta innebär att vi skulle uppnå vår strategiska ambition ett år tidigare än enligt målsättning. Till följd av produktmixen i offentliggjorda order inom Pattern Generators med leverans 2022, förväntas koncernens rörelsemarginal vara strax över det långsiktiga finansiella målet på >15 procent, avslutar Lindqvist i rapporten.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons