Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Alimak
Elektronikproduktion |

Alimak inleder strategisk översyn av divisionen Wind

Styrelsen och koncernledningen har initierat en strategisk översyn av Wind-divisionen för att undersöka framtida strategiska alternativ – inklusive en potentiell avyttring.

Wind-divisionen, med varumärket Avanti, förvärvades 2017. Wind är en global leverantör av åtkomstlösningar för vindkraftverk runt om i världen och erbjuder bland annat servicehissar, stegar, service och utbildning. Över 40 000 servicehissar uppges ha installerats globalt.

Vi utvärderar kontinuerligt koncernens affärsportfölj med fokus på lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande. Beslutet att inleda en strategisk översyn av Wind-divisionen grundar sig på styrelsens och ledningens uppfattning att Wind kan ha en mer gynnsam utveckling i en annan ägarstruktur framöver, säger Ole Kristian Jødahl, vd och koncernchef, Alimak Group.

Den strategiska översynen kommer att genomföras under 2022. Det är inte säkert att den strategiska översynen kommer att resultera i några väsentliga förändringar för bolaget, skriver Alimak.

Under 2020 lanserade Alimak Group New Heights programmet, ett strategiskt initiativ för att tillvarata hela värdepotentialen för koncernen och utvärdera rationalen, de nödvändiga resurserna samt de långsiktiga utsikterna och möjligheterna för var och en av de fyra divisionerna (Construction, Industrial, Facade Access (namnändrat från BMU 2022) och Wind).

Under 2021 fokuserade koncernen på att säkerställa förbättrad lönsamhet och under 2022 är det fokus på den tredje delen i New Heights programmet; lönsam tillväxt, fortsätter pressreleasen.


Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons