Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© MilDef
Elektronikproduktion |

Minskad omsättning för Mildef - komponentbristen utmanande

Elektroniktillverkaren Mildef lägger ett ”utmanande fjärde kvartal” bakom sig med minskad omsättning till följd av leveransförseningar på grund av rådande komponentbrist.

Fjolårets fjärde och sista kvartal blev, som bolaget uttrycker det i sin bokslutskommuniké, ett utmanande sådant.

Nettoomsättningen minskade med 22 procent till 200,7 miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 46 procent, jämfört med 49 under samma period i fjol. Justerad EBITDA landade på 34,6 miljoner (87,5), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 17,2 procent (34,0).

Nettoresultatet skrivs till 20,6 miljoner, jämfört med 62,7 miljoner från samma period förra året.

Orderingången minskade med 43 procent till 213,2 miljoner (376) och operativt kassaflöde uppgick till -13,3 miljoner (39,5).

Som rapporterats både i det andra och tredje kvartalet 2021 orsakar den globala komponentbristen på halvledarmarknaden negativa konsekvenser för MilDef. Bedömningen är att intäkter om ca 50 miljoner kronor har skjutits fram till 2022 på grund av leveransförseningar, vilket i sin tur påverkat rörelseresultatet negativt med ca 20-25 miljoner kronor. Även under 2022 bedöms komponentbristen orsaka fortsatt osäkerhet i leveransprecisionen, förklarar bolagets vd, Björn Karlsson, i rapporten.

Nettoomsättningen för helåret ökade med 18 procent till 469,6 miljoner (398.5). Bruttomarginalen till 45 procent (46). Justerad EBITDA uppgick till 32,2 miljoner (72,8), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 6,9 procent (18,3).

Nettoresultatet för perioden 1 januari till 31 december 2021 skrivs till -0,7 miljoner (42,5).

Orderingången minskade med 18 procent till 589,4 miljoner (718,0). Orderstocken ökade med 64 procent till 731,5 miljoner (446,3). Operativt kassaflöde uppgick till -71,4 miljoner (53,1).


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2