Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 01 april 2003

Senea gör nyemission

Styrelsen i Senea kommer att kalla till en extra bolagsstämma den 5 maj 2003, för att föreslå ett beslut om en nyemission.

Efterfrågan på fjärravlästa elmätare förväntas öka kraftigt till följd av den nya energipolitiska överenskommelsen. Ett kapitaltillskott om totalt 24,5 Mkr i två steg ska stärka Seneas marknadsposition. En nyligen presenterad överenskommelse mellan regeringen, centerpartiet och vänsterpartiet innebär att Sveriges samtliga drygt fem miljoner elabonnemang ska avläsas månatligen senast den 1 juli 2009, vilket i princip förutsätter fjärravlästa elmätare. Seneas styrelse bedömer att det är nödvändigt att tillföra bolaget ytterligare resurser för att säkerställa en tillräckligt snabb utvecklingstakt för företagets nya elnätskommunicerande system. Av de sju nätbolag som hittills beslutat om en fullskalig utbyggnad av fjärravlästa elmätare har fem valt Senea. Den föreslagna nyemissionen ger Senea finansiella resurser att nyttja tiden väl, medan Sveriges ytterligare knappt 200 elnätbolag förbereder sina upphandlingar av nya elmätare. Ett långtgående samarbetsavtal med Actaris, en av världens ledande mätartillverkare, garanterar leveranskapaciteten.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1