Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Saab
Teknik |

Saab om 2021: ”Ett år med tillväxt och starkt kassaflöde”

Bolaget redovisade övervägande positiva förändringar i protokollet för både fjärde kvartalet och fjolåret, bortsett från fjärde kvartalets orderingång och försäljningsintäkter som minskade med 33 respektive fyra procent.

Försäljningsintäkterna minskade i det fjärde kvartalet och sjönk -4 procent, i linje med vår prognos. Aeronautics och Kockums rapporterade tillväxt medan Dynamics och Surveillance hade lägre försäljning. Inom Surveillance minskade försäljningen främst på grund av de höga volymerna relaterade till GlobalEye i fjärde kvartalet 2020, och inom Dynamics till följd av ett jämnare försäljningsmönster under 2021, kommenterar Micael Johansson, vd och koncernchef, i bokslutskommunikén för 2021.

Periodens resultat för kvartalet och helåret ökade med 31 respektive 85 procent till två miljarder och 791 miljoner. EBIT ökade med 40 procent under kvartalet strax över en miljard (766), medan helåret ökade med 120 procent till 2,8 miljarder (1,3).

För 2022 förväntar vi oss fortsatt tillväxt och högre effektivitet, vilket kommer att stödja resultattillväxten. Vi förväntar oss att EBIT kommer att växa mellan 8 procent och 12 procent för helåret 2022, fortsätter vd.

Orderstocken stannad på 105 miljarder vid året slut, en ökning med fem procent jämfört med 2020 (99,8).

Under 2021 stärkte vi vår bas för framtida tillväxt genom att fortsätta öka vår orderingång. Detta trots att man i HX-kampanjen i Finland valde amerikansk förmåga över ett starkt svenskt erbjudande. Med ett tydligt fokus på förbättrad projektexekvering och effektivitet, levererade vi enligt våra mål för 2021. Vi uppnådde en försäljningstillväxt på 11 procent, en resultatförbättring motsvarande en rörelsemarginal på 7,4 procent och vi fortsatte att leverera ett starkt positivt kassaflöde för det andra året i rad. Till skillnad från 2020, påverkades Saabs resultat inte av några jämförelsestörande poster under 2021, skriver Micael Johansson.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons