Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Volvo Cars
Teknik |

Sämre fjärde kvartal för Volvo Cars – helåret dock rekordartat

Fordonstillverkarens fjärde kvartal under fjolåret kantades av ”obalans mellan utbud och efterfrågan”. För helåret uppger man sig ha nått sin ”högsta omsättning och lönsamhet någonsin”.

Fjärde kvartalet i fjol blev sämre än det under motsvarande period 2020 för Volvo Cars, framgår det av helårsrapporten.

Försäljningen minskade med 20 procent till 168’000 bilar, varav 34 procent utgjordes av elektrifierade Recharge.

Omsättningen minskade till 80,1 miljarder kronor (85,3). Rörelseresultatet landade på 3,7 miljarder (4,9), med en rörelsemarginal på 4,6 procent (5,8).

Om vi specifikt tittar på det fjärde kvartalet, ser vi att obalansen mellan utbud och efterfrågan dröjde sig kvar och att den globala marknaden för personbilar krympte som ett resultat av lägre produktionsvolymer. Vi upplevde en stark efterfrågan och orderingång, men begränsades av obalanser i leverantörskedjan, säger Håkan Samuelsson, vd och koncernchef på Volvo Cars, i rapporten.

Helårets siffror blev desto bättre.

Omsättningen uppgick till 282 miljarder kronor (262,8). Rörelseresultatet ökade till 20,3 miljarder (8.5), med en rörelsemarginal på 7,2 procent (3,2). Försäljningen för helåret klättrade sex procent till 698’700 bilar.

Trots en ihållande komponentbrist inom bilindustrin, så ökade vi vår globala marknads andel och levererade företagets hösta omsättning och lönsamhet någonsin, kommenterar Samuelsson i rapporten.

2022 startade ”som förväntat”, fortsätter vd:n.

Produktionen har fortsatt att gradvis förbättras, men bilförsäljningen är fortfarande lägre jämfört med föregående år. Blickar vi framåt, så är osäkerheten fortsatt hög. Även om komponentbristen har lättat något så förblir den en begränsande faktor. Samtidigt ser vi en fortsatt stark efterfrågan från kunder och vi förväntar oss att elektriska bilar kommer att växa snabbare än marknaden som helhet. Detta möjliggör fortsatt volymtillväxt 2022.

Den 21 mars tillträder Jim Rowan till positionen som ny vd för Volvo Cars. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons