Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza
Elektronikproduktion |

Hanza gick starkt under 2021 – tredubblar rörelseresultatet

Kontraktstillverkaren redovisar markanta ökningar i majoriteten av posterna för både fjärde kvartalet och helåret. Erik Stenfors, vd för verksamheten, summerar fjolåret som ”framgångsrikt” och ”händelserikt”.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet och helåret ökade med 45 respektive 17 procent, vilket gav summor på 717 miljoner respektive strax över 2,5 miljarder kronor.

Rörelseresultatet för kvartalet ökade från 18,6 till 43 miljoner, medan helårssiffran steg till 143,4 miljoner (47,8). Rörelsemarginalerna stannade på sex procent (3,8) respektive 5,7 procent (2,2).

”Under kvartalet påverkades resultatet negativt av kostnader kopplade till förvärvet av Beyers och positivt av en återbetalning från AFA försäkring. Exklusive dessa poster uppgick resultatet till 39,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,5 procent,” förklarar bolaget i rapporten.

Nettoresultaten landade på 25,1 miljoner (5,2) och 80,1 miljoner (-1,4).

Det har varit ett framgångsrikt år, trots att vi brottades med materialbrister och frånvaro kopplad till covid. Vår organiska tillväxt har ökat under året: Den uppgick till tolv procent för helåret 2021 och till 30 procent för det fjärde kvartalet. Vårt rörelseresultat för helåret har tredubblats, kommenterar Erik Stenfors i rapporten, och fortsätter:

Det var också ett händelserikt år. För att möta en ökande efterfrågan genomförde vi vårt största expansionsprogram hittills, som bland annat omfattar maskininvesteringar, utökade produktions­­anläggningar samt två förvärv.

Bolagets kassaflöden för kvartalet och helåret stannade på 59,9 (61,6) respektive 126,1 miljoner (181,8).

Inledningen av år 2022 är lik föregående år. Det vill säga vi möts av vågor av sjukfrånvaro på grund av omikron, samt materialbrister. Men utmaningarna ser ut att avta, samtidigt som Hanza är väl rustat för fortsatt tillväxt. Därför bedömer vi att år 2022 kommer att vara ytterligare ett framgångsrikt år där vi kan växa med ökad lönsamhet, fortsätter Stenfors i rapporten.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2