Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ericsson
Elektronikproduktion |

Ericssons Irak-utredning ”fann stöd för korruption”

Telekombolaget har på senare tid fått medieförfrågningar från svenska och internationella nyhetsmedier. Dessa hänför sig till information som beskrivs i en av företagets interna utredningar från 2019 om händelser i Irak. Ericsson uppger att man, i utredningen, har identifierat stöd för ”korruptionsrelaterade missförhållanden”.

Utredningen innefattade Ericssons anställdas, försäljningsrelaterade tredje parters och leverantörers agerande i Irak under perioden 2011-2019. Den genomfördes av Ericsson 2019, med stöd av en extern juridisk rådgivare, och identifierade enligt bolaget ”allvarliga regelefterlevnadsbrott och brott mot den affärsetiska koden”.

De korruptionsrelaterade missförhållanden som utredningen identifierat inkluderar enligt ett pressmddelande ”monetär donation utan tydlig mottagare; betalning till en leverantör för arbete utan en definierad omfattning och utan dokumentation; användning av leverantörer för att göra kontantbetalningar; finansiering av olämpliga resor och utgifter; och opassande användning av försäljningsagenter och konsulter”.

Dessutom fann man överträdelser av Ericssons interna finansiella kontroller; intressekonflikter; bristande efterlevnad av skattelagar; och förhindrande av utredningen.

Vidare skriver Ericsson att ”utredningsgruppen identifierade betalningar till mellanhänder och användning av alternativa transportvägar, i samband med kringgående av den irakiska tullen vid en tidpunkt då terroristorganisationer, däribland ISIS, kontrollerade vissa transportrutter. Utredarna kunde enligt telekombolaget inte fastställa de slutliga mottagarna av dessa betalningar.

Betalningsupplägg och kontanttransaktioner som potentiellt innebar risk för penningtvätt uppges även ha identifierats.

Vad vi ser är att man har köpt transportvägar igenom områden som har kontrollerats av terroristorganisationer, inklusive ISIS. Vi har inte med de möjligheter vi har kunnat fastställa vem som är den slutgiltiga mottagaren av de här betalningarna, säger Ericssons vd, Börje Ekholm, till Dagens Industri.

Ericsson skriver i pressmeddelandet att ”utredningen inte kunde visa att någon Ericssonanställd var direkt involverad i finansiering av terroristorganisationer”, men att ”flera anställda fick lämna företaget och flera ytterligare disciplinära och ytterligare korrigerande åtgärder vidtogs,” till följd av utredningen.

Ericsson skriver att man även avslutade ett antal tredjepartsrelationer. 

Utredningen utlöstes efter att upptäckt av oklara redovisningar av utlägg i Irak 2018.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1