Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Group
Mönsterkort |

NCAB ökar kraftigt under 2021 – mer än fördubblar resultatet

Mönsterkortsleverantören NCAB vittnar om ”kraftig organisk tillväxt” under fjärde kvartalet i fjol och helåret 2021.

Det blev bara svarta siffror för NCAB under fjärde kvartalet i fjol. Nettoomsättningen ökade med hela 90 procent till 976,6 miljoner kronor (514,9).

Orderingången uppgick till strax över en miljard (1’067 miljoner) och ökade därmed 57 procent (681,4).

Rörelseresultatet uppgick till 113,7 miljoner (50,1), motsvarande en marginal med 11,6 procent (9,7).

Nettoresultatet landade på 75,3 miljoner, vilket är mer än en fördubbling jämfört med samma period i fjol (35,2).

Mönsterkortsleverantören rubricerar bokslutskommunikén med orden ”fortsatt kraftig organisk tillväxt toppad med förvärv”.

Förutom vår organiska tillväxt, som är väl fördelad över olika industrier och regioner, kunde vi även notera en stark utveckling genom våra förvärv. Det i första kvartalet förvärvade PreventPCB har integrerats med vår tidigare italienska verksamhet och har utvecklats väl. Integrationen av sas electronics i Tyskland och RedBoard Circuits i USA har fortsatt enligt plan. Under kvartalet tillkom Elmatica med bas i Norge och vid årsskiftet förvärvades META Leiterplatten i Tyskland, kommenterar NCAB:s vd, Peter Kruk, i rapporten.

Siffrorna för perioden januari till och med december visar alltjämnt markanta uppgångar.

Nettoomsättningen steg med 52 procent till 3,2 miljarder (2,1). Orderingången ökade med 80 procent till strax över fyra miljarder (2,2).

Rörelseresultatet uppgick till 387,2 miljoner (182,3), motsvarande en rörelsemarginal på tolv procent (8,6).

Nettoresultatet landade på 284,9 miljoner, även här ett rejält hopp uppåt jämfört med 127,5 miljoner i fjol.

Orderingången gör att bolaget, enligt vd:n, ser positivt på 2022. Samtidigt rapporterar man om ansträngda leveranskedjor.

Leveranskedjorna har under det fjärde kvartalet varit fortsatt ansträngda, även om situationen stabiliserats och vi sett tecken på förbättringar. Detta har även lett till en högre rörelsekapitalbindning. Vi ser även en global säkerhetspolitisk oro och att coronapandemin fortfarande kan påverka leveranskedjor, säger Peter Kruk i rapporten.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons