Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AQ Group
Elektronikproduktion |

Omsättningsrekord för AQ Group – men lägre resultat

Industrikoncernen nådde en ny omsättningstopp under fjärde kvartalet men redovisar minskningar på resterande poster under perioden. Bolaget påverkas i viss mån av den rådande tillgången på komponenter, men uppger sig ha lyckats leverera ut fler produkter än föregående kvartal.

Omsättningen ökade med 19,2 procent under fjärde kvartalet till drygt 1,5 miljarder kronor (1,2). Ett rekord, menar man. 

Resterande poster under perioden minskade, där EBIT landade på 113 miljoner (125) och kassaflödet vände till -105 miljoner (163). EBT minskade en aning med 0,5 procent till 110 miljoner och resultatmarginalen före skatt uppgick till 7,4 procent (8,8). 

Vi har under kvartalet lyckats bättre än föregående kvartal med att leverera ut fler produkter till våra kunder. Vi har fortfarande ledig produktionskapacitet men begränsas av tillgången på komponenter i framför allt våra affärsområden elskåp, systemprodukter och kablage, skriver James Ahrgren, vd på AQ Group, i bokslutskommunikén. 

Siffrorna för helåret 2021 är desto starkare. Nettoomsättningen ökade med 13,5 procent till 5,4 miljarder kronor (4,8). 

EBT landade på 441 miljoner, en ökning med 19,5 procent. Resultatmarginalen skrivs till 8,1 procent (7,7). 

Kassaflödet från löpande verksamheten minskade dock med 60,9 procent till 238 miljoner (609). 

Rörande efterfrågan uppger bolaget att den är stark från befintliga kunder, med tillväxt inom induktiva komponenter till primärt vindkraftverk, frekvensomriktare och komponenter till elektronik. Kablage- och plåtfabrikerna upplever även ett högt tryck. 

Inom några av våra marknader är efterfrågan fortsatt låg, exempelvis bussar och fartyg. Försäljningsvolymerna till fartyg kommer att återhämta sig under andra halvan av 2022 men till bussar är utsikterna fortsatt osäkra även om vi förväntar oss att efterfrågan kommer tillbaka när pandemin är helt över och resandet återgår till det normala, skriver James Ahrgren i rapporten. 

Man har även ökat sitt lager ”kraftigt”. 

Detta kan vi göra tack vare vår starka finansiella ställning vilket möjliggjort att vi kunnat teckna viktiga långsiktiga kontrakt med nyckelkunder. När tillgängligheten på komponenter normaliseras kommer vi att återgå till en högre lageromsättningshastighet, skriver vd i rapporten. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1