Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© PiezoMotor (montage)
Elektronikproduktion |

Omsättning upp men resultat ner för PiezoMotor

Mikromotortillverkaren från Uppsala – som genomfört två större förvärv under året – redovisar markanta omsättningsökningar men även försämrat rörelseresultat under både fjärde kvartalet och helåret 2021.

Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet till 27,9 miljoner kronor (9,3) och från 27,4 till 57,4 miljoner under helåret 2021.

PiezoMotor förvärvade Sensapex Oy och amerikanska TPA Motion under fjolåret. Det sistnämnda företaget noteras för en försäljningstillväxt på 30 procent och landade på 12 miljoner dollar under 2021.

Med TPA Motion inräknat från den 1 oktober 2021 (s.k. pro forma) uppgick gruppens försäljning i det fjärde kvartalet till 50 miljoner kronor med en stark EBITDA-marginal. Utifrån våra positiva kassaflöden skapar vi ännu fler affärsmöjligheter med en bra grund för att bygga en global ledare inom lösningar för applikationer med ökande krav på precision och miniatyrisering, förklarar vd, Anders Kottenauer, i rapporten.

Rörelseresultaten för perioderna uppgick till -10,4 miljoner (-6,7) respektive -45,1 miljoner (-24). Nettoresultatet skrivs till -11,3 miljoner (-6,7) och -46 miljoner (-24).

Bolaget skriver att försäljningskostnaderna har ökat, vilket enligt rapporten beror ”både på att PiezoMotor har ökat sin direktförsäljning och att de nya bolagens, primärt Sensapex, säljkostnader har tillkommit i koncernen jämfört med föregående år”. Därtill har administrationskostnaderna ökat med 1,5 miljoner jämfört med motsvarande period 2020, och att det har uppstått extra kostnader om en halv miljoner kring förvärvet av TPA Motion.

Exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick rörelseresultatet för kvartalet till 2,7 miljoner (-6,3). För helåret till -20,4 miljoner (-22,7).

Vid utgången av 2021 uppgick koncernens likvida medel till 8,6 miljoner. Tillgängliga likvida medel och kassaflödena från verksamheten beräknas täcka koncernens behov de kommande tolv månaderna.

Vår ambition är att fortsätta leverera hög tillväxt i kombination med god lönsamhet. Vi har en ambitiös plan för vår produktutveckling under 2022 och utöver det även en aktiv förvärvsagenda för att möjliggöra ännu snabbare expansion inom nya applikationsområden, skriver Anders Kottenauer i rapporten.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2