Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Jan Kilén<br>VD, HP-Etch Elektronikproduktion | 02 april 2003

HP-Etch först med ISO14001

HP-Etch AB (High Precision Etch Aktiebolag), tillverkare av lodpastastenciler och tunnplåtsdetaljer, är nu som första etsföretag i norra Europa certifierat enligt ISO 14001.

"Vi är mycket stolta och glada över att vårt målmedvetna miljöarbete har resulterat i en certifiering enligt ISO 14001", säger Jan Kilén, VD för HP-Etch. "Vår miljöpåverkan är minimal. Den är endast 10% av myndigheternas tillåtna gränsvärden för verksamheten", fortsätter han. Företaget är sedan 1999 certifierat mot ISO 9002:1994, och man har nu inför utgången av år 2003 recertifierat sig mot den nya kvalitetsstandarden ISO 9001:2000. "Anpassningen av företagets processer och rutiner till internationella standarder har gjort det enkelt och naturligt för oss att fokusera på kunderna. Kundtillfredsställelsen mäts kontinuerligt så att vi alltid förstår och kan uppfylla kundernas krav och önskemål" säger Jan. HP-Etch, vars kärnverksamhet utgörs av tillverkning och försäljning av lodpastastenciler och tunnplåtsdetaljer med hög precision, har under den rådande lågkonjunkturen satsat på både miljö- och kvalitetsutveckling. Samtidigt har företaget upprätthållit personalnivån oförändrad och intensifierat internutbildningen för att öka kompetensen inför framtida behov. "Vi har ökat omsättningen med 25% sedan 1997. På den tiden bestod försäljningen till 50% av skrivband. Dessa står idag för endast 10% av vår försäljning. Produktmixen har förändrats dramatiskt. Den utgörs nu till största delen av EMC-kapslar, skärmar, tunnplåtsdetaljer samt olika typer av stenciler för ytmontering av kretskort. Våra stenciler fungerar med alla på marknaden förekommande lodpastor, helt utan förbehåll", fortsätter Jan. "Vi sålde under förra året cirka 4500 stenciler", avslutar Jan. HP-Etch AB har sina lokaler i IBMs tidigare fabrik i Järfälla nordväst om Stockholm. Där började IBM med högprecisionsetsning redan 1982. HP-Etch övertog denna verksamhet när IBM avvecklade Järfällafabriken 1995, och har sedan dess kontinuerligt investerat för att bibehålla ställningen som en etsare i världsklass. HP-Etch har även försäljningsrepresentation i Finland och Baltikum. Omsättningen för HP-Etch under 2002 var 30 miljoner SEK. I år räknar man med en ökning till c:a 34 miljoner SEK. Företaget har i dagsläget 35 anställda och c:a 300 kunder. Bland de större kunderna återfinns bl.a. Elcoteq, Ericsson, Flextronics, IBM, LGP och NOTE. hpetch hp - etch
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-04-18 05:19 V13.0.9-2