Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Obducat
Elektronikproduktion |

Obducats orderingång upp – men pandemin påverkar intäkterna

Litografispecialisten Obducats orderingång steg kraftigt – både under fjärde kvartalet och helåret i fjol – men vittnar om en coronapandemi som påverkar intäkterna.

Orderingången ökade kraftigt under fjärde kvartalet och helåret jämfört med motsvarande perioder 2020. Enligt bolagets senaste rapport uppgick siffrorna till 22 miljoner (1,5) respektive 64,4 miljoner (24,4).

Under året har aktivitetsnivån hos våra kunder succesivt ökat och vi ser nu resultatet av vårt tålmodiga och fokuserade säljarbete under coronapandemin i form av god orderingång för kvartalet, liksom för helåret, säger vd, Patrik Lundström, i rapporten.

Intäkterna och rörelseresultatet försämrades.

Bolagets intäkter uppgick till 13,1 miljoner (16,5) respektive 32,1 miljoner (54,2). Rörelseresultatet sjönk till -3,3 miljoner (-0,7) och -22,5 miljoner (-13,9).

Coronapandemin har påverkat intäkterna för det fjärde kvartalet liksom för helåret 2021. Reserestriktioner som fördröjt slutförandet av installationer samt leveransförseningar av komponenter till vår produktion bidrar till att intäktsföringen förskjuts framåt, vilket påverkat våra intäkter och resultat negativt under 2021, fortsätter Lundström.

Obducats kassaflöde efter investeringar uppgick till till -3,9 miljoner (-3,4) för kvartal fyra, och -18,5 miljoner (-23,7)

Vi ser positivt på framtiden ur ett marknadsperspektiv samtidigt som vi räknar med att pandemins kvarvarande konsekvenser även framgent kommer att påverka framför allt ledtider av komponenter, vilket kan komma att påverka vår leveranskapacitet, skriver vd.


Annons
Visa fler nyheter
2023-09-14 18:08 V21.0.48-2
Annons
Annons