Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Invisio
Elektronikproduktion |

Lägre resultat för Invisio

Kommunikationsutrustingsbolaget, som vittnar om en ökad aktivitet under slutet på fjolåret, redovisar ett lägre resultat under fjärde kvartalet och helåret 2020 än jämförelseperioderna.

Rörelseresultatet och periodens resultat för kvartalet uppgick till 1,3 miljoner kronor (40,2) och 1,3 miljoner (27,5).

För helåret redovisar bolaget ett rörelseresultat på 24,9 miljoner) och ett periodresultat på 14,5 miljoner (61,2).

Rörelsemarginalerna för respektive period minskade till 0,9 % (23,3) respektive 4,2 procent (17,9)

Den svagare försäljningsutvecklingen beror huvudsakligen på att kundernas inköpsprocesser tagit längre tid än tidigare och på utmaningar med att genomföra tester under pandemin. Därutöver har vissa organisationer under 2021 tvingats göra tillfälliga budgetmässiga omprioriteringar som påverkat inköpen negativt. Vi har även under kvartalet drabbats av ett antal leveransförseningar, vilket påverkat faktureringen under perioden, förklarar vd, Lars Højgård Hansen, i rapporten.

Marginalens nivå är lägre än vår interna målsättning och beror huvudsakligen på produkt- och försäljningsmixen samt något högre kostnader för vissa komponenter. Vi förväntar oss dock att egna prishöjningar över tid ska kompensera för detta, fortsätter vd i rapporten.

Orderingången och intäkterna för fjärde kvartalet skrivs till 160 miljoner (125,6) respektive 152,2 miljoner (172,8). För helåret uppgick siffrorna till 628,1 miljoner (525,7) och 593 miljoner (532) och

Bolaget står med en orderbok på 224,7 miljoner (123,2).

Aktiviteten på marknaden ökade successivt under slutet av 2021. Ett tydligt resultat av detta är det femåriga ramavtal vi nyligen ingick med systemintegratören för ett europeiskt fordonsprogram avseende det nya RA4000 Magna-headsetet, skriver vd, och fortsätter:

Även om leveranser i början av 2022 fortfarande kan påverkas av pandemieffekter, tror vi på en återgång till mer normala förhållanden på Invisios marknader under året.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1