Annons
Annons
© Scanfil
Elektronikproduktion |

Scanfils intäkter ökar ordentligt – ”ett rekordår”

Kontraktstillverkaren summerar fjärde kvartalet och helåret 2021 som ett med rekordartat sådant gällande intäkter och tillväxt.

Scanfils intäkter ökade under både fjärde kvartalet och helåret 2021, närmare bestämt med 24,5 procent till 191,7 miljoner euro respektive 16,9 procent till 695,7 miljoner.

Ett rekordår, menar kontraktstillverkarens vd, Petteri Jokitalo.

Stark efterfrågan från kunder bidrog till att 2021 blev ett tillväxt- och intäktsmässigt rekordår. Detta trots pandemin och utmaningarna relaterade till materialtillgången. Intäktsökningen på 16,9 procent till 696 miljoner euro gör att vi var nära att nå vårt mål på 700 miljoner euro två år tidigare än beräknat, skriver Jokitalo i rapporten.

Rörelseresultatet uppgick till 9,5 miljoner euro (4,3). Det justerade rörelseresultatet landade på 10,2 miljoner (10,4).

De största negativa effekterna på rörelseresultatet under perioden orsakades av materialtillgången, ovanligt höga priser vid inköp på spot-marknader, och omlokaliseringen av produktionen vid fabriken i Hamburg. Materialsituationen påverkade oss särskilt under årets andra halva. Flytten av produktionen från Hamburg slutfördes vid slutet av tredje kvartalet, och verksamheten vid fabriken upphörde under fjärde kvartalet, fortsätter Jokitalo i rapporten.

Kvartalets resultat skrivs till 8,4 miljoner (3,1), medan helårets uppgick till 29,8 miljoner (36,9).

Utsikterna gällande efterfrågan från Scanfils kunder är starka för 2022, berättar vd:n, som samtidigt lyfter fram att det finns kortsiktiga utmaningar och risker primärt relaterade till materialtillgången, specifikt halvledarkretsar, och som man bedömer fortsätter vara utmanande under årets första halva.

Vi förväntar oss att intäkterna fortsätter växa i år till intervallet 710 till 760 miljoner euro, och att rörelseresultatet ökade till intervallet 43 till 48 miljoner, skriver vd.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-1