Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AAC Clyde Space (montage)
Elektronikproduktion |

AAC Clyde Space ökar omsättning och förbättrar resultat

Småsatellittillverkarens bokslutskommuniké visar både tydliga ökningar och förbättringar gällande fjärde kvartalet och helåret 2021.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 116 procent till 62,1 miljoner kronor. EBITDA och EBIT förbättrades till -1 miljon (-10,9) och -8 miljoner (-13,2).

Resultatet efter skatt uppgick enligt rapporten till -8,3 miljoner, jämfört med -13,4 miljoner i fjol.

Kassaflödet landade på -1,7 miljoner (-11,7) och orderloggen ökade med 161 procent till 407,2 miljoner (156,3).

Bolaget ökade sin helårsomsättning med 83 procent till 180 miljoner. EBITDA förbättrades till -14,9 miljoner (-26,8). EBIT och nettoresultatet försämrades dock en aning till -38,6 miljoner (-37,5) respektive -39,5 miljoner (-38,3).

Kassaflödet efter årets slut uppgick till -35,5 miljoner, jämfört med fjolårets siffra på -17,4 miljoner.

Nettoförsäljningen var stark och återhämtade sig under fjärde kvartalet, efter en liten dipp under kvartalet innan till följd av sena leveranser från leverantörer. Allt som allt visar vi med våra siffror för kvartalet och helåret framsteg, med en nettoförsäljning som ökar med 83 procent på årlig basis. EBITDA, inräknat engångskostnader, förbättrades likaså med 36 procent för helåret, jämfört med året innan, säger Luis Gomes, vd för AAC Clyde Space, i rapporten.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons