Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smart High Tech
Elektronikproduktion |

Försämrat resultat för projektintensivt Smart High-Tech

Det svenska nanoteknikföretaget ökade sin nettoomsättning för fjärde kvartalet men redovisar försämringar i merparten av posterna för kvartalet och helåret.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet vändes till 1,4 miljoner kronor positivt (-852’000).

Summan uppges räkna in ett utvecklingsprojekt som genomförts för Huawei samt försäljning av aktier i intressebolaget Shenzhen Shenrui Moxi Technology Co Ltd.

Dessa två intäktsbringande delar gör att vi för det fjärde kvartalet 2021 har kunnat visa på ett negativt resultat på endast -955 TSEK efter skatt trots att vi haft betydligt högre kostnader under kvartalet för uppbyggnad av fabriken i Kina och expansionen i Göteborg. Det har även inneburit ökande personalkostnader då det anställts både ny produktionspersonal och ledande befattningshavare, kommenterar vd, Thien Laubeck, i rapporten.

Rörelseresultatet och nettoresultatet förbättrades till -2,1 miljoner (2,4) respektive -955’000 (2,3).

Kassaflödet för perioden försämrades till 4,6 miljoner (-732’000).

Helårets siffror visar en minskad nettoomsättning, 4,7 miljoner (6,9). Rörelseresultatet försämrades till -5,8 miljoner (-342’000) och nettoresultatet till -4,5 miljoner (-168’000).

På helåret har nettoomsättningen minskat från 6’851 TSEK till 4’726 TSEK 2021, beroende på att under 2020 bedrevs och avslutades flera projekt som bolaget varit delaktigt i, fortsätter Laubeck i rapporten.

Kassaflödet försämrades till -10 miljoner (-4,4). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 42,3 miljoner (1,3).

Nu går vi från att ha varit en projektorganisation till ett mer tillverkande utvecklingsbolag där målet är att vår försäljning av pads ska vara drivande för ökad omsättning och skapa lönsamhet, skriver vd i rapporten.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons