Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inission
Elektronikproduktion |

Inission: Ökad orderingång och försäljning

Kontraktstillverkaren ser positivt på fjolårets sista kvartal med en ökad orderingång och försäljning. Bolaget lyfter samtidigt fram att problemen med försörjningen av komponenter påverkar omsättningen och att en investering i intressebolaget Enedo påverkar kvartalets rörelseresultat.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet blev högre än under jämförelseperioden i fjol, 287 miljoner kronor jämfört med 279.

I en ökande takt lägger våra befintliga och nya kunder alltmer order hos oss. Orderingång och orderbok har varit på väldigt bra nivå. Försäljningen under kvartalet var den högsta någonsin med en omsättning på 287 miljoner kronor (279). Som ett resultat blev vår organiska tillväxt under perioden, exkluderat valutapåverkan, två procent, skriver Fredrik Berghel, vd för Inission, i rapporten.

EBITA, justerat för goodwill-avskrivningar, uppgick till 13,8 miljoner (13,4). Justerat rörelseresultat skrivs till 11,7 miljoner (10,6).

Enligt rapporten uppgick rörelseresultatet för kvartalet till -12,4 miljoner (10,6) och periodens resultat till -14,9 miljoner (8,3).

Problemen med försörjning av komponenter leder till minskad omsättning motsvarande minst 15 miljoner kronor. Rörelseresultatet justerat för innehavet i Enedo, efter återläggning av goodwillavskrivningar (EBITA), uppgick till 13,8 miljoner kronor (13,4) vilket motsvarar en marginal på 4,8 procent (4,8). Under perioden har resultatet belastats med kostnader av engångskaraktär om 1,4 miljoner kronor hänförligt till reservering för arbetsbefriad personal i Borås. Vi har belastat resultatet med 1,2 miljoner kronor för en nedskrivning av värdet på aktier i Stalkit AS. Värdet är nu nedskrivet till noll, förklarar Berghel i rapporten.

”Resultatandelen från Inissions investering i intressebolaget Enedo påverkar kvartalets rörelseresultat med -24’132 (varav -1’466 avser Goodwill-avskrivning) respektive -33’654 (varav -2’200 avser Goodwill-avskrivning) för helåret 2021,” står det i rapporten.

Kontraktstillverkaren ser en ljusning i den egna verksamheten och är optimistiska gällande covid-19 och tror på ett normalläge under första halvåret.

Visibiliteten och orderläget har aldrig varit bättre. Några av våra fabriker övergår gradvis från att vara helt komponentstyrda till att också vara kapacitetsstyrda beträffande hur mycket vi kan producera och sälja. Det är glädjande då vi kan påverka kapaciteten i en helt annan utsträckning, skriver Berghel.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-26 17:29 V21.1.0-1
Annons
Annons