Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Aspocomp
Elektronikproduktion |

Aspocomps försäljning ökar – halvledarsegmentet bidrar starkt

Det blev ett starkt fjärde kvartal för den finska mönsterkortstillverkaren. Försäljningen under perioden ökade med 81 procent, vilket ledde till en försäljningsökning för helåret med 29 procent.

Försäljningen för kvartalet och helåret uppgick till 10,8 respektive 33,2 miljoner euro. Det framgår av bolagets senaste bokslutskommuniké.

Orderboken nära på fyrdubblades och nådde 16,5 miljoner euro vid slutet av året. Dessa ordrar kommer att levereras under 2022. Tillväxten kommer främst från en ökad efterfrågan i kundsegmentet för halvledare, skriver vd, Mikko Montonen, i rapporten.

Halvledarsegmentet bakom tillväxten ökade med 77 procent till 2,1 miljoner under fjärde kvartalet.

Segmentgruppen för säkerhet, försvar och luft- och rymdfart ökade under samma period med 58 procent till två miljoner. Industriell elektronik ökade med 41 procent till 1,9 miljoner. Försäljningen inom automotive uppges ha tredubblats under kvartalet, och ökade med 67 procent under helåret till 8,9 miljoner. 

Telekommunikation minskade dock med 18 procent till en miljon.

Den globala bristen på komponenter bromsade produktutvecklingscyklerna och behoven av kretskort i produktutvecklingen var lägre än föregående års nivå. Omsättningen för helåret var 4,5 miljoner euro, en minskning med 16 procent från året innan, förklarar Montonen i rapporten. 

EBITDA uppgick till 1,7 miljoner för kvartalet (0,4), och 4,1 miljoner för helåret (1,5).

Rörelseresultatet landade på 1,2 miljoner under kvartalet (0), och 2,2 miljoner under helåret (-0,1)

Kassaflödet för kvartalet steg till 1,8 miljoner (0,2), och minskade till 2,3 för helåret (3,7).

Aspocomp estimerar en ökad försäljning och ett förbättrat rörelseresultat under 2022.

Den starka och utökade orderboken förbättrar visibiliteten, och efterfrågan förväntas vara fortsatt positiv, även om det fortfarande finns marknadsproblem med tillgången på produktionsmaterial och halvledarkomponenter, säger Montonen i rapporten.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1