Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Martinsson Elektronik
Komponenter |

Martinsson hittar vägar runt komponentproblematiken

Fjolåret innebar ökade insatser för att leta komponenter hos Martinsson Elektronik, allt för att fortsätta kunna leverera lösningar till kunderna. Och de resurskrävande insatserna har gett effekt. Men samtidigt tyder inget på att man kan återgå till det normala.

Problem att få fram komponenter för att säkerställa produktion är något som många har blivit varse om. Den rådande allokeringssituationen med skenande ledtider är något som orsakat stillastående produktionslinjer och ligger därför fortfarande uppe på bordet i stort sett överallt.

Hos Martinsson Elektronik har man örat mot rälsen för att snabbt kunna reagera på vad som är det senaste budet.

Generellt så är det brist på komponenter både i OSD- och IC-marknaden men det som sticker ut är processorer. De vi berörs av är processorer från NXP, TI och ST, berättar Bengt Lundell, försäljnings- och marknadschef på Martinsson Elektronik när han svarar på vart bristen slagit som hårdast.

När Bengt blickar tillbaka på fjolåret konstaterar han att fler och fler produkter begåvas med elektronik, och att efterfrågan under året ökade med 25 procent och spås ha en tvåsiffrig tillväxttakt på OSD- och IC-marknaden. I tillägg ökar bolagets kunder marknadsandelar, och som följd av det ökade prognoser om 30 till 40 procent.

2021 var ett år där vår inköpsorganisation till stor del fick koncentrera sig på att leta komponenter över hela världen för att säkerställa att vi kunde producera och leverera displaylösningar till våra kunder. Vi har lyckats bra med det men vi har också haft ett hårt tryck på vår utvecklingsavdelning där vi lagt mycket resurser på omdesign av befintliga konstruktioner, “Design for availability”, säger försäljnings- och marknadschefen.

Har hittills kunnat hantera komponentbristen 

Krav på ökad leveransförmåga i takt med kundernas behov, kombinerat med begränsad tillgänglighet på komponenter, har varit en utmaning för bolaget, precis som för alla andra. Men hos Martinsson har man hanterat problematiken med att jobba med det som finns tillgängligt och i närmare samarbete med kunderna i planeringsstadiet.

Det som varit positivt är att vår affärsmodell verkligen har hjälpt våra kunder. Att vara en distributör av displaylösningar med resurser för att designa, konstruera, producera och leverera elektronik har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi har hittills kunnat hantera komponentbrist genom att anpassa konstruktioner och därigenom kunnat leverera till våra kunder. Allt för att kunden skall slippa produktionsstopp. En annan fördel är att vi har intensifierat samarbete med våra kunders R&D, inköp och materialplanering vilket också stärkt vårt samarbete, berättar Bengt.

Fortsatt negativ trend – men viss stabilisering framgent

Att ge exakta prognoser för hur länge bristen på komponenter kommer hålla i sig har varit en utmaning över tid, och fortsätter att vara det. Hos Martinsson Elektronik är man helt inställd på att fortsätta att jobba enligt den modell som nu råder.

Hos Martinsson Elektronik observerar man, enligt Bengt, en “fortsatt negativ trend, eller åtminstone ingen förbättring vad gäller priser, förlängda ledtider och brist på material på den öppna marknaden”. Utbredd brist på basmaterial, stigande råvarupriser och svårigheter att transportera produkter fortsätter att påverka alla delar av tillverkningsekonomin, säger han.

Enligt den information vi har idag är det inte sannolikt att situationen förbättras under 2022, men på grund av en högre inflation och stigande räntor kan vi se en viss avmattning i efterfrågan och en viss stabilisering mot slutet av året och under första kvartalet 2023. Ändå, tror vi att långsiktig planering i leveranskedjan kommer att förbli det nya normala 2022 och 2023.

Mot bakrund av åren som gått – och den information ni sitter på – vilka planer har Martinsson Elektronik för att hantera den rådande problematiken under det innevarande året?

Vi kommer sannolikt på kort sikt fortsätta att hjälpa kunderna med omkonstruktioner för att inte hamna i en situation där kunden får produktionsstopp. Vi har idag resurser för att klara detta men vi kommer förmodligen behöva öka antalet ingenjörer under året, och fortsätter.

Det som blir viktigt för att kunna tillgodose efterfrågan är att kunderna skapar en längre synlighet av sina behov (prognos/inköpsorder), för en period av 18-24 månader framåt i tiden. Vi kan se ett antal komponenter där ledtiden är upp till 98 veckor. Därför rekommenderar vi att inte bara kunderna att öka tidsomfånget på sina prognoser, utan även att ingå ett separat materialköpsavtal med oss för att möjliggöra leverans utifrån en längre tidshorisont, avslutar Bengt Lundell.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-2