Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© TRG Components
Komponenter |

Från distributörens perspektiv – TRG Components

Den rådande bristen på halvledarkomponenter har lett till en mer och mer komplex vardag för industrin – med försörjningssvårigheter som förväntas hålla i sig under 2022. Detta har förstås inneburit mer att göra för leverantörer och distributörer – men det finns två sidor av samma mynt med en fortsatt brist på kundsidan.

I den här serien har Evertiq sökt distributörer och sourcing-specialister av elektroniska komponenter för att ta reda på hur branschen hanterar den pågående bristen på halvledarkomponenter och vilka verktyg man har behövt använda sig av för att möta behoven från sina kunder. Den här gången kontaktade vi Dan Walterson, vd på komponentleverantören TRG Components.

Sedan starten av pandemin har situationen rörande tillgången på komponenter förvärrats, hur skulle du beskriva det gångna året för er verksamhet?

Vi har aldrig hjälpt våra kunder med så mycket olika typer av komponenter på grund av brister och långa ledtider som under 2021, säger Dan till Evertiq.

Evertiq publicerade i början på december 2021 en intervju med TRG Components, där Dan berättade närmare om fjolåret.

Så fort det här året drog i gång var man mer förberedd. Våra tillverkare skickade då ut mycket information till oss som vi kunde delge våra kunder, som gjorde att de i sin tur kunde börja titta på sina prognoser och göra beställningar för att inte fastna i bristen på komponenter. Även fast ledtiderna var långa i november, december i fjol har vi ändå kunnat leverera till våra kunder på en bra nivå, sade Dan till Evertiq i december 2021.

Förfalskade komponenter har ökat på marknaden under tidigare perioder av brister – vilka typer av åtgärder har TRG Components vidtagit för att upptäcka dessa? 

Vi har krav på våra leverantörer att de skall testa det de säljer till oss och vid misstänksamheter så meddelar de oss. Vi gör okulärkontroll vid ankomst med mikroskop och undersöker förpackningar och labels om de är korrekta. Vi har trots en stor mängd leveranser haft mycket få förfalskade komponenter.

Vilken specifik produktgrupp ser ni som mest påverkad av komponentbristen? 

MCU, acceloreometers, OP Amp, minnen, spänningsregulatorer, vissa kondensatorer, med mera.

Vilka är era känslor rörande den rådande marknadssituationen när vi nu tagit klivet in i 2022? 

Jag trodde bristsituationen skulle lätta på tidigare, men det är fortfarande en svår situation för många legotillverkare att hitta material så jag tror att vi kommer få se brister på vissa komponenter minst sex månader till, kanske mer.

Vilka ytterligare planer har TRG Components för att hantera den rådande problematiken under det innevarande året? 

Vi fortsätter använda de leverantörer vi har. Du måste kunna lita på de leverantörer som sänder materialet och att de gör sitt bästa för att skicka korrekta komponenter och vid felaktigheter måste du lita på att du kan returnera dem åter. Samtidigt ska vi hantera våra egna agenturkunder och där försöker vi delge information från tillverkarna så fort som möjligt så våra kunder kan anpassa sig och lägga beställningar i god tid. Vi lägger upp lager till våra kunder där, så de har nästan inte drabbats alls av allokeringen, avslutar Dan Walterson.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1