Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Scania
Elektronikproduktion |

Kraftigt minskad orderingång för Scania

Lastbilstillverkaren Scania avslutning på fjolåret blev sämre än året innan. Orderingången halverades under fjärde kvartalet och resultatet blev negativt. Helåret däremot blev, trots utmaningar med komponentbristen, en ljusare historia.

Orderingången halverades till 16,3 miljarder kronor (33) och periodens resultat vände från 2,6 miljarder till -2,2 miljarder. Nettoomsättningen ökade dock med sex procent till 38,5 miljarder. Det framgår av bolagets senaste bokslutskommuniké.

Trots en stark efterfrågan på lastbilar återspeglas den inte fullt ut i orderingången då vi under det fjärde kvartalet varit restriktiva med orderläggningen på grund av redan stora orderböcker och produktionsstart av Scanias nya drivlineprogram. Fordonsleveranserna minskade i fjärde kvartalet medan serviceaffären fortsatte stark med en ökning på 16 procent. Scanias omsättning och resultat för fordon och tjänster ökade i fjärde kvartalet jämfört med föregående år, kommenterar Christian Levin, vd för Scania, i bokslutskommunikén för helåret 2021.

Siffrorna för helåret ser desto bättre ut för lastbilstillverkaren. Orderingången ökade med 26 procent till 117 miljarder. Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 146 miljarder. Periodens resultat landade på 7,1 miljarder, en ökning med 33 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 11,3 miljarder (8,9) och påverkades negativt av en avsättning på 5,2 miljarder, med anledning av en dom från EU-domstolen hänförlig till EU-kommissionens konkurrensutredning, skriver bolaget.

2021 har för Scania präglats av en rekordstark efterfrågan på lastbilar och samtidigt en extrem utmaning att möta densamma på grund av komponent-brister i försörjningskedjan. Tillsammans med våra underleverantörer har organisationen gjort en oerhört stark insats för att få ut så pass många lastbilar till våra kunder i ett så svårt läge. Komponentbristen, i synnerhet den på halvledare, gjorde att vi var tvungna att dra ner produktionsvolymen under tredje och fjärde kvartalen 2021. Produktionsstörningarna ledde till volymbortfall av lastbilar och ökade kostnader. Vi har även haft förhöjda kostnader för material och frakt i försörjnings- och leveransflödena, berättar Levin i rapporten.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2