Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ankarsrum Electric Motors
Elektronikproduktion |

Ankarsrum Electric Motors är tillbaka – med siktet högt

Våren 2020 blev kulmen på en omtumlande tid i bruksorten Ankarsum i Västerviks kommun. Ankarsrum Motors, en tillverkare av elektriska motorer från en verksamhet vars anor sträcker sig sekel tillbaka i tiden, försattes i konkurs efter ett antal utmanande år, med bland annat dalande omsättning. Nu är man tillbaka och har en formkurva som pekar stadigt uppåt.

Carl Sigfridsson var vid företagets konkursförfarande ansvarig för hela koncernen Ankarsrum Industries och berättar för Evertiq närmare om vad som ledde fram till beslutet.

Egentligen fanns det inga tekniska skäl till att försätta företaget i konkurs. Aktiekapitalet var intakt och vi kunde betala våra leverantörer och löner till våra anställda. Men det fanns en förmodad insufficiens som pandemin skulle resultera i, menade de tidigare ägarna, berättar Carl för Evertiq.

Kort efter att konkursen blivit ett faktum valde Carl att köpa loss Ankarsrum Motors för att bygga upp tillverkningen av elektriska motorer igen. I dag är han vd för nystartade Ankarsrum Electric Motors, och ser tillbaka på beslutet att det ändå förde med sig något gott.

I efterhand har vi kunnat se att det har varit positivt för företagets utveckling och sätter hur vi bedriver vår verksamhet. Besluten vi tar tas lokalt, går snabbt och är välförankrade i verksamheten.

I en intervju för Västerviks-Tidningen berättar Carl att man redan året innan påbörjade resan med att ge bolaget luft under vingarna.

Han förklarar för tidningen att företagets storlek anpassades till försäljningsvolymen, och att företagets kultur förändrats till det bättre med ökad gemenskap och transparens. Investeringar har ägt rum, bland annat 15 miljoner kronor på en ny produktionslinje. Antalet anställda har klättrat från 15 till en bit över det dubbla. Och omsättningen har, även den, fördubblats till en bit över 70 miljoner kronor.

Bolaget har tidigare förmedlat ett långsiktigt tillväxtmål att 2025 omsätta 200 miljoner, tillverka en halv miljon motorer och att vara cirka 60 medarbetare.

Produktionslinan vid Ankarsrum Electric Motors fabrik. © Ankarsrum Electric Motors

”Allt börjar och slutar med människan,” säger Carl till Evertiq, som i tidigare intervjuer lyft fram företagets kollektiva insats och inställning till att möjliggöra detta.

Det är många medarbetare som är stolta över företagets långa historia och har en lojalitet med det och varumärket. I den meningen hjälper det nog till när man gör ett omtag som detta, säger han.

Men vardagen har inte varit fri från utmaningar sedan omstarten. Under de gångna två åren har vi levt med en pandemi och en allt mer försämrad brist på komponenter.

Pandemin var inte det enda problemet. Vi hade även fordringar från våra leverantörer som man hade tappat i samband med konkursen, vilka vi fick förhandla fram nya villkor med. När den biten började stabiliseras kom bristsituationen hos våra leverantörer i Asien, berättar Carl. 

Den biten har man löst, säger vd:n, genom att flytta produktion till andra leverantörer som ligger närmare och att insource:a produktion. 

Vi tillverkar själva i större utsträckning i än vad vi gjorde innan, och strävar efter att fortsätta öka förädlingsvärdet internt. 

Vi kommer in på automatisering av produktionen.

Människan är alltid nummer ett, men det fråntar inte behovet av att arbeta med automation i våra produktionsprocesser. Vi automatiserar gradvis, men har en tydlig inriktning att öka egentillverkningen och återta processer som tidigare varit outsource:ade, säger Carl.

© Ankarsrum Electric Motors

Hur går era känslor för det innevarande året för er operativa verksamhet, nu när vi är på väg att stänga det första kvartalet?

Det finns ett flertal faktorer och orosmoment som behöver hanteras och som gör att det är svårt att ge en prognos för helåret. Vi har en budget för 2022 som ligger strax under 100-miljonerstrecket, och just nu taktar vi i linje med den. Det första kvartalet har gått bra och kommer falla ut ganska exakt i linje med vår budgeterade omsättning, avslutar Carl Sigfridsson.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons