Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Bosch (används i illustrativt syfte)
Komponenter |

Halvledarakten – regeringen analyserar alla detaljer

Efter att Europakommissionen i februari presenterat ett förslag på en europeisk halvledarakt ligger förslaget under luppen hos regeringen för analys.

Uppdaterad; 2022-03-23 11:30

Efter att USA lagt fram sitt stödpaket Chips Act och lagstiftningen America COMPETE, presenterade Europakommissionen i början på februari sin motsvarighet till en lösning att på sikt få bukt med problematiken kopplad till bristen på halvledarkomponenter och utmaningarna i leveranskedjan – European Chips Act.

Rättsakten kommer enligt ett pressmeddelande att bygga vidare på ”Europas starka sidor” och hantera kvarstående problem. Den kommer att skapa en, som man uttrycker det, "blomstrande halvledarsektor, från forskning till produktion, och en motståndskraftig leveranskedja".

Sverige har, som Evertiq tidigare rapporterat, en relativt anonym men stark halvledarsektor som involverar en bra bit över 100 företag. Men landet har en, i jämförelse med exempelvis USA, mer avhållsam syn på att bygga upp den inhemska produktionen.

I en faktapromemoria från Näringsdepartementet från den 17 mars, gällande bland annat förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om en ram med åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem, ligger EU:s förslag under luppen.

"Regeringen analyserar alla detaljer"

”Det är välkommet att kommissionen arbetar med frågor kopplade till halvledarteknologier och bristen på halvledare. Det är ett omfattande och komplext förslag som kommissionen lagt på bordet och regeringen analyserar alla detaljer,” står det i faktapromemorian från Näringsdepartementet.

Förslagets fokus på frågor inom forskning, innovation och kompetensutveckling är något som välkomnas av regeringen. Halvledarfonden (Chips Fund) anser regeringen stärka förutsättningar för spjutspetsbolags finansiering och tillgång till testmiljöer.

Samtidigt anser man att finansieringen behöver ses över, och att regeringen avser verka för att eventuella undanträngningseffekter på andra för Sverige viktiga områden minimeras.

Förslaget att omforma det europeiska partnerskapet Key Digital Technologies Joint Undertaking till ett om just halvledare och relaterade tekniker behöver enligt regeringen analyseras vidare.

"Kan finnas skäl att skapa en tydligare bild"

Regeringen ser att det kan finnas skäl att skapa en tydligare bild av tillgången till halvledare och utvecklingen på halvledarområdet, men det är viktigt att aktörerna inte belastas för hårt, fortsätter man.

"Samtidigt ställer sig regeringen tveksam till utökade befogenheter till Europeiska kommissionen gällande informationsinhämtning från företag i medlemsländer om deras gällande produktionskapacitet," framgår det.

Vidare är regeringen, enligt faktapromemorian, kritisk till att EU:s medlemsstater ska kunna föreslå att KOM beslutar om exportrestriktioner eftersom detta skapar handelshinder, riskerar att leda till motåtgärder från andra handelspartners och undergräver EU:s position i WTO.

Evertiq kontaktade Gunnar Malm, professor tillika vice avdelningschef på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och som arbetar till vardags med halvledare och spinntronik, för en kommentar på innehållet i promemorian.

Med tanke på vad som har ägt rum inom elektronikindustrin i närtid och över tid känns det som att man brister på olika punkter från Näringsdepartementets sida, säger Gunnar Malm till Evertiq, och fortsätter:

Gunnar Malm © KTH (Susanne Kronholm)

Faktapromemorian är publicerad över en månad sedan EU gick ut med förslaget Chips Act, och två dagar efter att Intel offentliggjort sitt europeiska investeringspaket. Intels vd, Pat Gelsinger har inte gjort någon hemlighet av att Europa är en viktig region för att stärka bolagets position, bland annat inom tillverkning.

Sedan ska det tilläggas att den svenska halvledar- och elektronikindustrin till stor del är innovationsbaserad, och nya företag med mycket stor växtpotential tillkommer kontinuerligt. Att området är beroende av investeringar råder det ingen tvekan om, vilket man kan se både in- och utrikes. Näringsdepartementet inkluderar inte något av detta i sin kommentar om halvledarakten, vilket, tycker jag, tyder på att man dels är sent ute, men även att man brister i sin omvärldsanalys.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-2