Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson
Elektronikproduktion |

Ingen ansvarsfrihet för Ericssons styrelse – men väljs om

Under Ericssons årsstämma röstades det mot ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd Börje Ekholm till följd av Irak-utredningen; samtidigt blev det omval av samtliga tidigare styrelseledamöter.

”Vi har nolltolerans mot korruption och brott mot vår affärsetiska kod. Vi gör vad vi kan för att förebygga oegentligheten men jag kan försäkra er om att om att får vi indikationer att det förekommer oegentligheter, undersöker vi dem och vidtar åtgärder,” sa Börje Ekholm till aktieägarna på bolagets stämma.

Vid Ericssons årsstämma 2022, röstade aktieägare – som representerande minst en tiondel av alla aktier i bolaget – mot att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och VD för räkenskapsåret 2021.

– Våra aktieägare har uttryckt sin oro och jag förstår denna, det här är frågor vi tar på stort allvar, kommenterade vd Börje Ekholm det hela efter årsstämman.

I ett pressmeddelande säger han att han vill understryka sitt fortsatta engagemang att fortsätta leda Ericssons förändringsarbete och resa att förändra bolagets kultur, fortsätta att driva strategin för globalt teknikledarskap inom 5G, och även stärka Ericssons etik och regelefterlevnad.

Under stämman medgav Börje Ekholm att det historiska beteendet i företaget är ”bekymmersamt”, och att detta inte förändrades automatiskt 2017 (det år han tillträde han som vd och koncernchef). ”Att ändra en kultur görs helt enkelt inte över en natt,” förklarade vd:n.

Efter stämman meddelade styrelsen att den står fast vid sitt stöd för den fortsatta förändringsresan, både vad gäller verksamheten och inom etik och regelefterlevnad.

– Börje och koncernledningen har styrelsens fulla stöd. Vi har gjort goda framsteg, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt och med integritet är avgörande för att driva bestående, positiv förändring. Under sina fem år vid rodret har Börje lett vårt fokus på etik och regelefterlevnad och genomförandet av Ericssons finansiella vändning, säger Ronnie Leten, styrelsens ordförande.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1