Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Optronic
Elektronikproduktion |

Optronic, SKF och RISE i projekt om smarta rullningslager

När det kommer till smarta rullningslager med inbyggd fiberoptik har utvecklingen sprungit fram. Det menar optroniktillverkaren Optronic som just nu är med och tar fram ny kompletterande teknik som mäter obalans i lagren.

Utvecklingsprojektet initierades av SKF och koordineras av RISE om kontaktade Optronic som industrialiserings- och produktionspartner.

– Optronics expertis inom det här området gör att vi får en perfekt matchning och kan göra produkten så attraktiv som möjligt, säger Carolina Fransiscangelis, projektledare på RISE i ett pressmeddelande.

Men varför smarta rullningslager? Överhettning och förslitningsskador kan till exempel bli ett problem runt alla axlar som roterar, så behovet att kunna övervaka kullager och rullager och på så sätt identifiera risker som uppstår har vuxit fram. 

Sedan några år har det använts inbyggd fiberoptik för att mäta laster och temperatur i ett par framgångsrika pilottester. Tekniken bygger på precisa mätningar av temperatur, böjningar och belastning på ett antal utvalda sensorpunkter.

– Vi har en stark position på marknaden som produktionspartner där vår erfarenhet, specialistkompetens och tekniska nyfikenhet är förmågor som ligger helt rätt i tiden. När det handlar om att utveckla och producera mättekniska sensorer så har vi ett kunnande som sträcker sig flera decennier tillbaka, så vi passar väl in på flera sätt i det här utvecklingsprojektet, säger Ulrik Stenbacka, vd på Optronic.

Nu utvecklar SKF tillsammans med teknikpartnern Proximion och RISE en ny, kompletterande teknik som kan mäta obalans med mikrometer-precision.

– Optronic är experter på optiska sensorer och har precis den kunskap om marknadsanalyser och kommersialisering som vi behöver. De är ett bra komplement till oss övriga som gör att vi kan utveckla en produkt och göra den attraktiv för en marknad. Det här är en grundläggande del av hela projektet, fortsätter Carolina.

Att projektet pågick under en pågående pandemi har varit utmanande skriver Optronik i pressmeddelandet, men trots detta ligger man fortfarande enligt tidsplanen och har en prototyp som nu ska testas i en operationell miljö hos SKF.

Testresultaten ska sedan spridas i forskningskretsar där man låter potentiella användare se hur produkten presterat i industritesterna. Om det sedan finns ett fortsatt intresse kan det bli aktuellt med serietillverkning.

– Det kommer alltid att finnas ett glapp mellan forskning och kommersialisering. Pandemin har synliggjort hur viktigt det är med en partner som kan guida och identifiera nyckelkomponenter och säkerställa hur vi får tag på dessa, men även hitta alternativa lösningar. Optronics synpunkter är värdefulla för det framtida arbetet och jag känner att vi har en tilltalande helhet nu när projektet avslutas i vår, avslutar Carolina.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1