Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HansaMatrix via Facebook
Elektronikproduktion |

HansaMatrix ökar under första kvartalet

Den lettiska kontraktstillverkaren HansaMatrix rapporterar en preliminär intäktsökning på 2,8 procent under första kvartalet 2022.

Intäkterna uppgår enligt en bolagsuppdatering till 5,99 miljoner euro. En ökning med 2,8 procent jämfört med samma period i fjol, och en ökning med 23,9 procent jämfört med fjärde kvartalet.

Förklaringen till ökningen, menar HansaMatrix, är en kombination av ökad efterfrågan inom ’data networks’ och industrisektorer samt tillverkning för nya kunder inom industrin i Norden och Europa.

Kontraktstillverkaren skriver samtidigt att ökade priser på komponenter och längre ledtider orsakade av halvledarsituationen påverkar affärstillväxten negativt.

Bolaget redovisade en intäktsminskning med tre procent under 2021 och en ökning av EBITDA med 24 procent. Bolaget gjorde en nettoförlust för helåret på 0’502 miljoner euro.

Utsikterna för helåret 2022 visar enligt en separat uppdatering intäkter i intervallet 24 till 26 miljoner euro. EBITDA-marginalen uppgår enligt prognosen till mellan 13 och 15 procent.

”Med hänsyn till den ökade affärsosäkerheten på grund av det pågående globala underskottet på halvledare, de fortsatta covid-19-relaterade utmaningarna i leveranskedjan och konflikten mellan Ryssland och Ukraina, kan HansaMatrix för närvarande bara ge kortsiktig intäkts- och lönsamhetsguidning,” skriver bolaget i uppdateringen.

Ukraina

HansaMatrix förklarar i en separat uppdatering att man inte har kunder i Ryssland, Ukraina eller Belarus, och att bolaget inte upplever några betydande intäktsexponderingar mot marknader involverade i konflikten.

”HansaMatrix har en diversifierad leverantörsbas och har inga leverantörer i Ryssland, Ukraina eller Vitryssland. Bolaget har varit i kontakt och diskuterat konflikten och risker relaterade till den med nyckelleverantörer och logistikpartners,” fortsätter bolaget.

Konflikten kan dock påverka kontraktstillverkarens möjligheter att genomföra tillverkning, samtidigt som den kan leda till tidsförskjutningar, ökade priser på material och stigande lagernivåer.

”För att mildra komponentbristen diversifierar HansaMatrix leverantörsbasen, tillämpar den alternativa komponenthanteringsmetoden, samarbetar med komponentmäklare och utför i förväg komponentförsörjning för bindande kundorder,” skriver bolaget.


Visa fler nyheter
2024-03-01 09:18 V22.3.47-1