Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© firaxissmooke dreamstime.com
Teknik |

552 miljoner ska bana väg för framtidens elsystem

Energimyndigheten startar forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem, med fokus på elproduktion, elanvändning och framtidens elnät.

Det handlar om en kraftsamling för att möta utmaningar kopplat till en utökad elektrifiering och målen om ett hållbart energisystem, skriver man i ett pressmeddelande.

Den här satsningen är nödvändig för att främja och underlätta den elektrifiering vi behöver säkra för omställningen till morgondagens hållbara energisystem. Vi behöver ta fram och testa nya lösningar som möjliggör en betydande elektrifiering inom fler sektorer samtidigt utan att riskera elsystemets försörjningstrygghet, konkurrenskraft eller ekologiska och sociala hållbarhet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén, i pressmeddelandet.

För att upprätthålla en trygg elförsörjning och uppnå målet om ett hållbart energisystem, menar myndigheten att överföring och produktion av el behöver samverka väl med en fungerande elmarknad. Elnäten ska, fortsätter man, möjliggöra utvecklingen mot en allt större andel förnybar elproduktion och en ökad elektrifiering i samhället.

För att möta nya förväntningar på elsystemet och för att nå uppsatta energi- och klimatpolitiska mål behövs en kombination av ny teknik, nya tjänster och ökad kunskap, säger Fredrik Brändström, programansvarig på Energimyndigheten, i pressmeddelandet.

För de första sex åren avsätter Energimyndigheten totalt 552 miljoner kronor i satsningen.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-28 17:23 V21.1.4-2
Annons
Annons