Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Högskolan Dalarna / Northvolt (montage)
Elektronikproduktion |

Northvolts etablering triggar översyn av utbildningsutbud

Northvolts etablering i Borlänge innebär 1’000 nya arbetstillfällen till Dalarna. För att möta den nya batterifabrikens behov av omfattande kompetensförsörjning på flera nivåer avser Högskolan Dalarna se över både utbildningar och forskning i samverkan med Northvolt.

Högskolan Dalarna skriver att man i dag utbildar studenter inom olika kompetensområden som Northvolt efterfrågar, främst inom teknik och data men även andra kompetensområden.

Högskolan fortsätter sedan att det kommer troligen påverka lärosätets befintliga utbildningsutbud i relation till den kompetens som Northvolt efterfrågar.

Det kan till exempel handla om att justera och utveckla utbudet inom våra program och kurser och att ta fram särskilda uppdragsutbildningar tillsammans med Northvolt och andra företag. På institutionen för information och teknik pågår redan idag ett projekt kopplat till utvecklingen av framtidens ingenjörsutbildningar, teknik 500. Det arbetet medför att vi står väl rustade för att svara upp mot förändrade kompetensbehov i regionen, säger Jonas Tosteby, vicerektor för utbildning på Högskolan Dalarna, i ett pressmeddelande.

Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för hållbar utveckling och samverkan på Högskolan Dalarna, ser möjligheter till kunskapsutveckling och samarbeten med regionala aktörer i Dalarna i och med Northvolts etablering.

Att vi får en ny framträdande industriaktör med långsiktigt fokus i regionen kommer att möjliggöra nya kontaktytor för samverkan och utveckling. Helt klart kommer Northvolts etablering i Borlänge att påverka utvecklingen framöver på Högskolan Dalarna, både vad gäller våra utbildningar och forskning, säger Maria Jansdotter Samuelsson.


Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons