Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Synective Labs / Chalmers
Embedded |

Synective Labs tar tag i kompetensförsörjningen

Synective Labs, ett dotterbolag till Recab, siktar på att lösa kompetensbristen med ny FPGA-projektkurs i samarbete med Chalmers.

Det har under en tid rådigt omfattande rekryteringsproblem inom industrin. Det finns kort sagt en kompetensbrist i form av utbildad arbetskraft. Det finns en stor efterfrågan på kompetens från industrin – och med tanke den utvecklingstakt råder inom industrin kommer denna efterfrågan bara att öka.

Mer än vart fjärde företag i landet ser kompetensbristen som ett stort tillväxthinder enligt en undersökning från Tillväxtverket. Enligt en rapport från 2017 från TechSverige befaras ett underskott på 70,000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens under 2022.

Så vad gör man när man behöver växa med nya anställda men inte hittar kunskapen ute bland de sökande?

Ja, Synective Labs tillexempel har valt att tillsammans med Chalmers tekniska högskola lansera en projektkurs i FPGA och VHDL-implementering, just för att säkerställa den kunskap de behöver.

Vi handlar om en enterminskurs för masterstudenter där studenterna ska implementera en Deep Learning-nätverksaccelerator i en Xilinx FPGA. Implementeringen inkluderar avancerade DSP-algoritmer, DDR-minneskontroller, bildbuffring och off-chip-kommunikation.

 – Från början var detta ett initiativ från Chalmers Tekniska högskola. De har FPGA/VHDL-kurser som del av sina Mastersutbildningar och de vill gärna knyta an dessa projekt till industrin för att garantera att momenten är relevanta vilket är ett bra initiativ. Eftersom vi är aktiva inom FPGA och Machine Learning var det ett ganska självklart val att vara med på detta och erbjuda en uppgift som kombinerar just praktisk utveckling mot FPGA med implementation av Neurala Nätverk för bildbehandling vilket är en del av det som i dagligt tal kallas AI eller Machine Learning, berättar Gunnar Stjernberg som axlar rollen som regionchef för Synective Labs verksamhet i Stockholm för Evertiq.

Kort sagt är syftet med det hela är att få unga ingenjörer in på området för RTL-programmering och FPGA. För precis som tidigare konstaterat har det under de senaste åren funnits en enorm efterfrågan på professionella FPGA-ingenjörer. Synective Labs siktar helt enkelt på att minska klyftan mellan den akademiska världen och branschens efterfrågan med kursen.

 – Vi ser nyexaminerade studenter från alla Sveriges högskolor och universitet som en del av vår rekryteringsbas. Genom att samverka med högskolorna hoppas vi att kommande avgångsklasser har för oss relevanta förkunskaper inom RTL-utveckling och FPGA. Dessutom hjälper vi till med handledning så Studenterna får kännedom om oss som företag redan under utbildningen, fortsätter Gunnar Stjernberg

Hur ska Sverige komma till bukt med den växande kompetensbristen som råder inom branschen?

– Inom vår lilla nisch – FPGA, ASIC och RTL-utveckling – ser vi idag att universitet och högskolor halkar efter allt mer tyvärr. De studenter som examineras inom detta område saknar mycket av den spetskompetens som efterfrågas, säger Stjernberg.

Han spekulerar i att det kanske kan bero på att utbildningarna är lite för "breda" där man lär sig lite om mycket istället för att man kan specialisera sig mot tillexempel Digitala system och RTL-programmering.

– Lite av orsakerna kan vara att RTL-utveckling på högskolorna och universiteten ansetts som något som inte är så relevant i Sverige eftersom vi har ganska få företag som designar egna ASICs. Detta har troligen gett en negativ spiral med färre studenter som satsar på området.

Regionschefen fortsätter att förklara att inom just FPGA/ASIC har man även utgått lite från att det framöver kommer att gå mot så kallad High-level Synthesis vilket skulle göra handkodning av RTL-kod mindre nödvändigt.

– Men vi ser dels att detta inte tagit fart trots många ansträngningar de senaste 30 åren, dels att HLS i sig inte tar bort behoven att förstå hårdvaran och digitaltekniken för att åstadkomma användbara resultat. Så, svaret på frågan är nog att högskolor och universitet bättre behöver förstå industrins behov och förväntningar och promota utbildningar som matchar detta, avslutar Gunnar Stjernberg.


Visa fler nyheter
2024-03-01 09:18 V22.3.47-2