Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson
Elektronikproduktion |

Ökad försäljning men minskat resultat för Ericsson

Telekombolagets första kvartalsrapport är i hamn och visar en ökad organisk försäljning men ett minskat rörelseresultat och periodresultat.

Koncernens organiska försäljning ökade med 3 procent jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av Networks i Nordamerika samt i Europa och Latinamerika. Rapporterad försäljning var 55,1 miljarder kronor (49,8).

Bolagets justerade rörelseresultat uppgick till 4,8 miljarder, en minskning jämfört med samma kvartal i fjol (5,3). Periodens resultat var 2,9 miljarder (3,2).

Försäljningen inom Networks växte organiskt med 4 procent under första kvartalet, medan den organiska försäljninge inom Digital Services minskade under kvartalet med -2 procent jämfört med samma kvartal föregående år, och EBIT var -1,4 miljarder kronor.

Vi bygger en stark plattform för Digital Services, och försäljningsutvecklingen inom den molnbaserade 5G Core-portföljen är positiv med tvåsiffrig tillväxt, även om det sker från en låg nivå. Det övergripande resultatet under kvartalet är dock inte tillfredsställande. Målet att nå en begränsad förlust för 2022 är en utmaning, speciellt med tanke på ökade FoU-investeringar inom tjänsteorkestrering och 5G-portföljen. Vi ökar nu fokus på att höja takten i försäljningstillväxten och förbättra effektiviteten för att öka lönsamheten, säger vd Björn Ekholm i kvartalsrapporten.

Ekholm skriver att Ericsson för närvarande arbetar med Department of Justice (DOJ) i USA beträffande de meddelanden om överträdelser som de utfärdade relaterade till vårt Deferred Prosecution Agreement.

En uppgörelse beträffande dessa ärenden kan resultera i olika åtgärder från DOJ, och kan troligen innefatta ytterligare monetära betalningar, vars storlek ännu inte kan tillförlitligt uppskattas. Eftersom processen pågår råder det begränsningar beträffande vad vi kan meddela gällande de historiska händelser som behandlas i utredningen om Irak och om vårt pågående engagemang i ärendet, berättar Ekholm i rapporten.

Telekombolaget tog i februari beslutet att avbryta alla leveranser till kunder i Ryssland. Mot bakgrund av de senaste händelserna och EU:s sanktioner kommer företaget att avbryta sina berörda affärer med kunder i Ryssland på obestämd tid, lyder ett separat pressmeddelande.

Som en konsekvens av detta, skriver Ericsson, att man gör en avsättning på 900 miljoner under det första kvartalet 2022 för nedskrivning av tillgångar och andra engångskostnader.


Visa fler nyheter
2024-03-01 09:18 V22.3.47-2