Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mycronic
Elektronikproduktion |

Förbättrad orderingång men sjunkande resultat för Mycronic

Trots brist på produktionspersonal, komponentförsörjning kopplat till pandemin samt utmaningar i distributionslogistik, has svenska Mycronic lyckats leverera produktionsutrustning till kunderna enligt plan under årets första kvartal.

Under det första kvartalet 2022 uppgick Mycronics orderingång till 1,44 miljarder kronor, en ökning med 40 procent från 1,02 miljarder kronor under samma kvartal i fjol. Nettoomsättningen minskade dock med 12 procent från 1,29 miljarder kronor till  1,13 miljarder kronor under kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 206 miljoner kronor, en tydlig minskning från 498 miljoner kronor under jämförelseperioden. 

Bolagets styrelse står dock fast vid sin bedömning att nettoomsättningen för helåret 2022 kommer att vara i nivån 5 miljarder kronor.

– Vi har inlett året starkt med en ökning av orderingången med 40 procent, där samtliga divisioner bidrog till utvecklingen. Nettoomsättningen minskade med 12 procent under kvartalet, vilket förklaras av en lägre nettoomsättning inom Pattern Generators. Vi har tidigare flaggat för att denna förändrade försäljningsmix i koncernen, där Pattern Generators andel av den totala nettoomsättningen minskar, kommer att prägla året, säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef, i delårsrapporten.

Vd: fortsätter att berätta att koncernens direkta exponering mot kriget i Ukraina är begränsad. Mycronic har ingen personal i Ryssland, Belarus eller Ukraina och endast en marginell försäljning till länderna. Han menar även att man i dagsläget inte ser någon direkt påverkan på Pattern Generators till följd av en eventuell brist på ädelgaser från Ukraina.

Elektronikindustrin i Kina har enligt Anders Lindqvist – trots osäkerhet relaterad till covid-19 – haft en stabil utveckling under kvartalet. Mycronics High Volume segment har fört nära dialoger gällande kommande projekt med existerande kunder inom fordons- och konsumentelektronikindustrin. Som tidigare rapporterats av Evertiq införde de lokala myndigheterna en veckas lockdown av Shenzhen, Kina under mars månad – där High Volume har sin bas. Enligt Anders Lindqvist var påverkan på divisionen begränsad.

– Trots fortsatt brist på produktionspersonal, komponentförsörjning kopplat till pandemin samt utmaningar vad gäller distributionslogistik, har vi under kvartalet i huvudsak lyckats leverera produktionsutrustning till våra kunder enligt plan, säger vd:n och fortsätter.

– Vi har en stark position för fortsatt hållbar och lönsam tillväxt och en tydlig tillväxtstrategi som kännetecknas av en kombination av organisk och förvärvsdriven tillväxt. Vi söker aktivt inom attraktiva områden för att komplettera och bredda vårt erbjudande genom väl valda förvärv.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1