Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fingerprint
Komponenter |

Kinas nedstängningar i fokus när Fingerprint redovisar minus

Fingerprints omsättning för det första kvartalet 2022 minskade med 15 procent jämfört med samma period 2021 och rörelseresultatet landade på -31,7 miljoner kronor. Bolaget menar dock att man ser en generell positiv trend i efterfrågan på Fingerprints produkter.

Intäkterna för årets första kvartal uppgick till 300,2 miljoner kronor, ett tapp från 354,7 miljoner kronor under det första kvartalet under fjolåret. EBITDA uppgick till -10,1 miljoner kronor, jämfört med 17,2 miljoner kronor under motsvarande period 2021. 

Rörelseresultatet landade på -31,7 miljoner kronor, ett ordentligt tapp från 1,7 miljoner kronor från det första kvartalet under föregående år. Periodens resultat backade till -26,1 miljoner kronor från 7,5 miljoner kronor under fjolårets första kvartal.

– För komponentleverantörer till mobilbranschen, som Fingerprints, tenderar volymerna i det första kvartalet att vara säsongsmässigt svagast. Under 2021 noterade vi dock inte denna säsongseffekt, möjligen på grund av den globala ekonomiska återhämtningen i det första kvartalet efter ett tufft 2020 präglat av utbrottet av coronapandemin. Detta innebär dock att vi har en relativt stark jämförelsesiffra detta kvartal, säger Christian Fredrikson, vd och koncernchef i kvartalsrapporten.

Christian Fredrikson säger att bolagets tillgång till produktionskapacitet har varit tillfredsställande, men att de covid-19-relaterade restriktioner som infördes i Kina i slutet av kvartalet också medförde störningar i Fingerprints logistikkedjor – vilket resulterade i förseningar av varuleveranser som följd. 

– Detta hade en dämpande effekt på omsättningsutvecklingen, då vår aktivitetsnivå vanligen är hög mot slutet av kvartalet. Nedstängningarna i Kina har även lett till minskad försäljning av smartphones i landet, och det är i skrivande stund oklart hur länge restriktionerna kommer att fortgå, säger vd:n.

Christian Fredrikson menar dock att Fingerprint ser en generell positiv trend i efterfrågan på bolagets biometriska lösningar och pekar på omsättningsprognosen om 1,6 – 2,0 miljarder kronor för helåret 2022.

Bruttomarginalen för kvartalet försämrades från 28,8 procent till 20,4 procent – vilket Fingerprint menar beror på en temporärt mindre gynnsam produktmix. Bolaget gör dock bedömningen att mixen kommer att förbättras löpande under året.

– Trots utmaningarna i Kina under kvartalet har vi fortsatt att stärka vår marknadsposition. Vi kunde under kvartalet meddela att 600 mobiltelefonmodeller hittills har lanserats med Fingerprints sensorer. Vi passerade 400-strecket i slutet av 2019 och 500 i början av 2021. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-1
Annons
Annons