Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Digi-Key
Komponenter |

Från distributörens perspektiv – Digi-Key

Det är ingen hemlighet att det har varit svårt att få tag på några av de mest efterfrågade komponenterna på marknaden; ledtiderna växer samtidigt som efterfrågan fortsätter att öka. Detta har förstås inneburit mer att göra för leverantörer och distributörer – så hur löser man problematiken?

I den här serien har Evertiq sökt distributörer och sourcing-specialister av elektroniska komponenter för att ta reda på hur branschen hanterar den pågående bristen på halvledarkomponenter och vilka verktyg man har behövt använda sig av för att möta behoven från sina kunder. Denna gång får vi höra från Fredrik Källmin Business Development Manager hos Digi-Key Electronics, med ansvar för Norden och Baltikum.

Sedan starten av pandemin har situationen rörande tillgången på komponenter förvärrats, hur skulle du beskriva det gångna året för er verksamhet inriktad på elektroniska och elektromekaniska komponenter?

– De senaste två åren har medfört nästan alla möjliga typer av utmaningar för elektronikkomponentindustrin: minskad produktion på grund av covid-19 pandemin, förlängda leveranstider på grund av förseningar i hamnar, naturkatastrofer, svårigheter att få tillgång till råmaterial och allt däremellan – allt under en period där kundernas efterfrågan på komponenter aldrig varit högre, förklarar Fredrik Källmin för Evertiq och fortsätter.

– Även under dessa oförutsägbara marknadsförhållanden har Digi-Key klarat av att hantera, både upp och nedgångar, genom att fortsätta investera i strategiska initiativ för att utöka vår lagerkapacitet, lokalisera kundupplevelsen både digitalt och ur supportsynpunkt, öka våra digitala erbjudanden och webbtjänster och expandera till nya marknader.

Fredrik Källmin fortsätter och pekar på att Digi-Key såg en global tillväxt på cirka 65 procent under 2021. Försäljningen och efterfrågan var stark i alla regioner och segment, vilket bidrog till att distributören kunde visa upp en årlig försäljning på 4,5 miljarder dollar.

Förfalskade komponenter har ökat på marknaden under tidigare perioder av brister – vilka typer av åtgärder har Digi Key vidtagit för att upptäcka dessa?

– Långa ledtider och oundvikliga brister har skapat möjligheter för leverantörer av förfalskade komponenter att dra nytta av företag som är desperata att producera sina produkter. Företag har behövt utöka sina leverantörskedjor för att uppfylla sina behov, men jag vill fortfarande uppmana företag att vara mycket selektiva med avseende på sina leverantörskedjor, för att säkerställa leverans av autentiska komponenter.

Fredrik Källmin nämner Digi-Keys efterlevnads- och spårbarhetsprogram som syftar till att förhindra att förfalskade komponenter kommer in på marknaden och även att bolaget var en av de första distributörerna världen över att uppfylla kraven för Counterfeit Avoidance Accreditation.

Vilken specifik produktgrupp ser ni som mest påverkad av komponentbristen?

– Halvledare har fortsatt hög efterfrågan, liksom kondensatorer och motstånd. IoT och relaterade connectivitylösningar var särskilt efterfrågade förra året och har varit en betydande drivkraft för Digi-Keys verksamhet under de senaste åren och kommer sannolikt att fortsätta även under 2022.

– Digi-Key arbetar nära sina betrodda leverantörer runt om i världen för att säkerställa tillgången av komponenter under denna höga efterfrågan, även när det har varit en utmaning för traditionella distributörer att hålla jämna steg med sina lagerpipelines.

Samtidigt skickar Källmin ut beröm till den globala ingenjörsgemenskapen för att man varit flexibel i design med mer flexibilitet för olika komponentalternativ under det senaste året än någonsin tidigare.

Vilka är era känslor rörande den rådande marknadssituationen när vi nu tagit klivet in i 2022?

– Vi vet att leverantörerna vi samarbetar med är dedikerade till att hitta nya kreativa sätt att öka tillgängligheten. Baserat på detta är jag hoppfull att vi under 2022 kommer att se en ökad tillgänglighet som ett resultat och litar på att våra partners gör allt som står i deras makt för att säkerställa att de kan möta efterfrågan.

– Jag tror att förlängda ledtider kommer att fortsätta för vissa halvledare och för vissa passiva komponenter under 2022 men att vi även kommer att se vissa förbättrade ledtider under andra halvåret. Även om året kommer att bli utmanande för många överlag tror jag att vi kommer att se en solid tillväxt i vår bransch under 2022.

Vilka ytterligare planer har Digi Key för att hantera den rådande problematiken under det innevarande året?

– Vi ser fram emot att i år officiellt öppna vårt nya utökade produktdistributionscenter i Thief River Falls i Minnesota, för att öka kapaciteten och hålla jämna steg med den skyhöga efterfrågan. Vi gör också investeringar i mer robust och förutsägande webbsökningsfunktionalitet, högre lagernivåer och ökad automatisering vid Digi-Keys distributionscenter.

– Digi-Key har också investerat i innovationer inklusive cut tape printing, tillhandahållande av fler produkter och tjänster inom ekosystemet och utvidgning av Digi-Key Marketplace, avslutar Fredrik Källmin.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-2