Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Polarium
Teknik |

Areim och Polarium ska snabba på övergången till förnybar energi

Polarium och fastighetsägaren Areim har startat ett pilotprojekt inom smarta energilagringslösningar för storskalig användning i en kommersiell fastighet.

Systemet har installerats i en av Areims fastigheter på Stora Essingen i Stockholm och kommer att möjliggöra nya intäktsströmmar och samtidigt bidra till att balansera elnätet och därigenom medverka till att accelerera övergången till ett förnybart energisystem.

Batterisystemet sägs vara ett av de största som installerats i en kommersiell fastighet i Sverige. Installationen syftar till att möjliggöra för Areim att ta en mer aktiv roll på energimarknaden. Detta bland annat genom utjämnande av belastningstoppar i nätet, optimering av elhandel, lagring av lokalproducerad förnybar elektricitet samt genom att bidra till elnätets förmåga att balansera energibalansen i elnätet?

– Samarbetet med Areim är ett stort steg på vår resa för att erbjuda energilagrings-lösningar till fler kommersiella och industriella fastigheter, både som ett sätt att skapa nya intäktskällor och för att bidra till att stabilisera elnätet. Areim är en perfekt partner för oss, med hållbarhet högt på sin agenda och en tydlig ambition om att vara med och bidra till att vi får mer förnybar energi i elnäten, säger Stefan Jansson, vd på Polarium i ett pressmeddelande.

Installationen färdigställdes i mars 2022 och har förkvalificerats till att erbjuda FFR-tjänster (Fast Frequency Reserve) till Svenska Kraftnät, vars syfte är att hantera de frekvensförändringar som kan uppstå vid fel i det nordiska kraftsystemet. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons