Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Westermo
Elektronikproduktion |

Beijer Groups orderingång når ny rekordnivå

Beijer Groups försäljning ökade för fjärde kvartalet i rad och klättrade 25 procent till 440 miljoner kronor under rapportperioden – och med ökad försäljningsvolym förbättrades även rörelseresultatet väsentligt.

Nettoomsättningen ökade som sagt med 25 procent under årets första kvartal och uppgick till 440 miljoner kronor, jämfört med 351 miljoner kronor under samma period 2021. Rörelseresultatet förbättrades till 28,2 miljoner kronor, en klar förbättring från 4,6 miljoner kronor under det första kvartalet i fjol. Resultatet efter skatt klättrade också en bra bit och landade slutligen på 16,1 miljoner kronor, upp från 1,6 miljoner kronor under 2021. Orderingången klättrade hela 59 procent till 662 miljoner kronor under rapportperioden, upp från 417 miljoner kronor.

Under kvartalet tillträdde även Jenny Sjödahl som ny vd och koncernchef för Beijer Group.

– Beijer Group befäste trenden med stark efterfrågan under det första kvartalet. Orderingången steg under perioden med närmare 60 procent till drygt 660 miljoner kronor vilket var en ny rekordnivå under ett enskilt kvartal. Det var det femte kvartalet i rad som koncernen ökade sin orderingång. Den starka efterfrågeutvecklingen var bred och omfattade i stort sett alla marknader och segment som affärsenheterna verkar i, kommenterar den nya vd:n kvartalet.

Jenny Sjödahl fortsätter att förklara att effekter av de prishöjningar som tidigare aviserats bidrog till resultatförbättringen under kvartalet. Det har sammantaget inneburit att Beijer Group kunna höja lönsamheten även om nivån enligt den nya vd:n fortfarande är långt ifrån tillfredsställande.

– Samtidigt har rörelseresultat och lönsamhet påverkats negativt av den globala bristen på elektronikkomponenter som ställt till med påtagliga problem. Dessa har kvarstått även under det första kvartalet. Utleveransvolymerna begränsas av materialtillgången samtidigt som nya Covidrelaterade nedstängningar i Kina också påverkade leveranserna mot slutet av kvartalet.

Beijer Group uppskattar att faktureringen kunde varit cirka 50 miljoner kronor högre under mer normala omständigheter. Bristen har även inneburit generellt sett högre inköpskostnader.

– Vi arbetar intensivt med att hantera utmaningarna kopplade till bristen på elektronikkomponenter. Det handlar bland annat om att designa om befintliga produkter för att säkra leveranskapaciteten samt att ständigt jobba med våra leverantörer för att få prioritet för våra komponentinköp, säger Jenny Sjödahl.

Bortsett bristen på komponenter har koncernen en god kapacitet att möta en fortsatt uppgång i efterfrågan, förklarar Jenny Sjödahl. Hon pekar på att Beijer Electronics har uppnått en bättre balans när det kommer till komponenttillgången för att säkerställa leveranskapaciteten under kommande perioder samtidigt säger hon att det kvarstår en del utmaningar för Westermo.

Det osäkra makroekonomiska läget med kriget i Ukraina, Covid-situationen i Kina, stigande inflation och fortsatta utmaningar när det kommer till materialförsörjningen gör det svårt att bedöma framtiden. Men, Beijer Group sitter på en rekordstor orderbok och enligt den nya vd:n generellt sett goda marknadsförutsättningar för affärsenheterna. Därför menar man att koncernen har goda förutsättningar att visa ett bättre ekonomiskt utfall under 2022 jämfört med 2021.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons