Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© oem international
Elektronikproduktion |

OEM rapporterar markant resultatlyft under första kvartalet

OEM rapporterar om ett första kvartal som kantats av en hög efterfrågan, god leveransförmåga och en omsättningsutveckling som klättrade över 20 procent.

Efterfrågan under första kvartalet var enligt bolaget likt fjolårets sista kvartal fortsatt hög – vilket tillsammans med en god leveransförmåga gav en omsättningsökning på 23 procent. Nettoomsättningen uppgick under årets första kvartal till  1,11 miljarder kronor, jämfört med 907 miljoner kronor under samma period 2021.

Även orderingången har varit fortsatt stark för OEM och ökade med 27 procent. Detta förklaras dock av bolaget med att de allt längre leveranstiderna från tillverkarna gör att kunderna lägger längre order för att säkra upp framtida leveranser. Orderingången vid rapportperiodens slut uppgick till 1,29 miljarder kronor.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 35 procent under kvartalet till 187 miljoner kronor, jämfört med 138 miljoner kronor under samma period i fjol. Resultatet efter skatt ökade under första
kvartalet 2022 med 33 % och uppgick till 144 miljoner kronor, upp från 108 miljoner kronor under första kvartalet 2021.

OEM skriver i kvartalsrapporten att Ukrainakriget så här långt haft en liten påverkan på bolaget. Det är en i sammanhanget marginell omsättning till ett fåtal kunder i den  regionen och leveranser till de kunder som funnits i Ryssland har stoppats.

– Däremot finns det en rad större kunder till OEM som i sin tur har kunder i regionen, vilket kommer medföra efterfrågeminskningar. Men utifrån OEMs totala omsättning bedöms inte detta påverka OEMs omsättning i någon högre grad, säger Jörgen Zahlin vd och koncernchef

I början av året förvärvades Demesne Electrical på Irland, med en omsättning på cirka 205 miljoner kronor och med ett rörelseresultat på cirka 26 miljoner kronor för 2021. Bolaget är en distributör av elkomponenter och har flera gemensamma leverantörer med andra OEM-bolag.

– Den starka efterfrågan kombinerat med prishöjningar och positiva valutaeffekter har gett en generellt sett stark tillväxt samtidigt som bruttomarginalen har förbättrats. Starkast tillväxt återfanns i Region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa med en organisk tillväxt på 20 procent och i region Finland, Baltikum och Kina var den organiska tillväxten 18 procent. I region Sverige var den organiska tillväxten 8 procent, förklarar Jörgen Zahlin.

OEMs verksamheter har så här långt klarat av att upprätthålla en god leveransförmåga men det
kommer vara fortsatta utmaningar med att upprätthålla leveranskapaciteten, vilket bolaget menar återspeglas i den högre orderstocken.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2