Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Group
Mönsterkort |

NCAB:s första kvartal tyngs av rysk nedskrivning

Den 28 februari stoppades alla leveranser till kunder i Ryssland och den 8 april avyttrade NCAB sin verksamhet i landet till den lokala ledningen för 1 Rubel – kostnaden för NCAB blev en nedskrivning på cirka 43 miljoner kronor. Trots detta presenterar mönsterkortsleverantören ett starkt resultat.

NCAB:s nettoomsättning ökade med 85 procent till 1,14 miljarder kronor under kvartalet, jämfört med 617,1 miljoner kronor. EBITA under perioden ökade med 151% och uppgick till 146,3 miljoner kronor, jämfört med 58,4 miljoner kronor under samma period i fjol.

Rörelseresultatet landade under det första kvartalet på 93,8 miljoner kronor, upp från 55,4 för ett år sedan. Som sagt belastades rörelseresultatet av en nedskrivning på 43,2 miljoner kronor för avvecklingen av den ryska verksamheten. Bortser vi från nedskrivningen var rörelseresultatet 137,0 miljoner kronor. Resultat efter skatt för perioden var 66,2 miljoner kronor, en klar förbättring från 40,7 miljoner kronor under samma period 2021.

– Trots turbulenta tider är efterfrågan stark på NCABs produkter och tjänster. Det är positivt att orderingången fortsätter att växa och överstiger nettoomsättningen trots att ledtiderna nu stabiliserats. Vår slutsats är att efterfrågan på mönsterkort fortsätter att öka samtidigt som NCAB också ökar sina marknadsandelar. Förvärven som gjordes under 2020 och 2021 bidrar också markant, säger vd och koncernchef Peter Kruk i rapporten.

Han fortsätter och nämner att efterfrågan är stark från alla kundsegment och branscher, både traditionell industri och greentech såsom elektrifiering och IoT samt att bolagets orderingång ökade med 20 procent från motsvarande period 2021.

– Rysslands krig i Ukraina fick till följd att vi först stoppade alla leveranser av mönsterkort till Ryssland, oavsett om de omfattades av sanktioner eller ej. Därefter gjorde vi en analys och bedömning av vår verksamhet i Ryssland och kom fram till att vi såg mer risker än möjligheter att fortsätta verka i landet. Det mynnade ut i att vi i april, efter kvartalets utgång, avyttrade den ryska verksamheten till ledningen i NCAB Ryssland, förklarar vd:n.

NCAB har även beslutat om nya finansiella mål.  NCAB siktar numera på en nettoomsättning om 8 miljarder kronor år 2026 – något som ska uppnås med ungefär lika delar organisk och förvärvad tillväxt. Samtidigt vill man nå ett EBITA-resultat på 1 miljard kronor år 2026.


Visa fler nyheter
2024-03-01 09:18 V22.3.47-1