Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© A2 Global Electronics
Komponenter |

Komponententbristen banar väg för förfalskningar

Flödet av förfalskade komponenter tenderar alltid att öka under bristtider – något som EU:s brottsbekämpande organ Europol uppmärksammat då fel komponent i fel system skulle kunna leda till stora problem.

I rapporten Intellectual Property Crime Threat Assessment skriver Europol att den pågående problematiken i elektronikindustrins försörjningskedja kan komma att exploateras av aktörer bakom  förfalskade produkter.

"Försörjningskedjor är globala och sårbara för införande av förfalskade produkter eftersom att det vanligtvis är flera distributörer som hanterar komponenterna innan de når fabrikerna. Att spåra den ursprungliga leverantören av förfalskade halvledare kan vara svårt när varumärkesmärkta förfalskade kretsar verifieras av halvledarföretagen," skriver Europol i rapporten.

Marknaden för förfalskade komponenter fortsätter att vara ett problem för industrin men där förövarna kan göra stora pengar, och tyvärr är det extremt svår, tidskrävande och dyrt att få tag i och sedan åtala förfalskarna.

Störningar i försörjningskedjan och införande av förfalskade komponenter kan orsaka allvarliga fel i kritisk infrastruktur, menar Europol.

"Halvledare är en integrerad del i kritiska system som används inom hälsovårdssektorn, transport, försvar och handel. Risken att elektroniska apparater för privat bruk påverkas är också stor. Dessutom kan förfalskade elektroniska enheter också innehålla skadlig programvara," vilket ökar risken för datastöld.

Branschrapporter pekar på att konsument- och industriföretag förlorar upp till 250 miljarder dollar per år på grund av den senaste tidens ökning av förfalskningar, samtidigt kan det handla om mycket mer då mörkertalet för antalet förfalskningar som inte upptäcks är stort. Och det är inte bara små organisationer som är sårbara, experter har nämligen uppskattat att så många som 15 procent av alla reservdelar och ersättningsdelar köpta av Pentagon är förfalskade.

Johan Dahl, säljchef EMEA för A2 Global Electronics, berättar för Evertiq att bolaget ser ungefär 60 – 70 fall av suspekta komponenter per kvartal, det vill säga komponenter som A2 Global inte släpper ut på marknaden. I normala fall – då vi inte har en global bristsituation handlar det snarare om ett fall per kvartal.

Att vända sig till kvalificerade källor och distributörer som kan skryta med ISO/IEC 17025:2017-ackreditering och AS6171-certifiering är fortfarande det mesta och bästa man kan göra i jakten på komponenter menar Johan Dahl.

– Normalt så vänder sig företag till sina ordinarie källor, men när det ser ut som just nu och man inte kan få det man behöver från sina ordinarie led tenderar man att tumma på det och försöker hitta materialet via andra källor. Ju mer man gör det desto mer risk utsätts man för, säger Johan Dahl.

För att syna suspekta komponenter finns en mängd olika verktyg, men dessa skiljer sig också något åt beroende på vad som krävs av kunden, och även om komponenten ska in i en diskmaskin eller sitta i ett kritiskt instrument i ett flygplan. Men det finns även andra aspekter att ha i huvudet när det kommer till införskaffandet av komponenter i bristtider.

Företag som arbetar med långa åtaganden löper större risk att utsättas för falska komponenter än tillexempel de som jobbar mot kommunikations- och konsumentmarknaderna.

– Inom fordonsindustrin, aerospace och militära marknader har man längre åtaganden gentemot kund, man ska kanske kunna säkerställa leverans av de här produkterna i upp till 20 år. Om en komponent man behöver inte tillverkas längre utsätts man för en större risk då man måste söka utanför ordinarie distributionskanaler.

Här tar Johan upp DMSMS (Diminishing Manufacturing Sources and Material Shortages). Det syftar till ett hanteringssätt på tre plan; för det första måste man räkna in den pågående förbättringen av tekniken; när nya produkter släpps på marknaden blir tekniken som användes i föregångaren föråldrad, vilket gör det svårare att reparera utrustningen som de används i. För det andra kan delarna helt enkelt bli svårare att införskaffa då färre tillverkas eftersom efterfrågan naturligt kommer att minska. Och för det tredje kan de material som krävs för att tillverka utrustningen/delarna inte längre vara lika lättillgängliga.

Rådet här är att alltid överväga ”Mognad”, ”Mättnad” och ”Utfasning” – det vill säga hela livscykeln av produkten innan man binder upp sig.

Kärnan kan kokas ner till ”planera för framtiden”. Det måste finnas en plan för varje nyckelkomponent i en produkt. När och vilka komponenter kommer att bytas ut och vilka kan omdesignas.

Johan menar att distributörerna måste hjälpa kunderna att fatta välgrundade upphandlingsbeslut och maximera värdet samtidigt som man minimerar riskerna. I den värld vi lever i handlar det om att ständigt anpassar sig till marknadsförhållanden när det gäller att testa plattformar, komponentteknik och att fortsätta att investera kvalitetssäkring.


För den som är intresserad av ämnet kommer Johan Dahl, under Evertiq Expo Malmö den fjärde maj 2022, presentera en överblick av den globala komponentindustrin och även tala om hur marknaden av förfalskade komponenter motarbetas.


Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-2