Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hexatronic
Elektronikproduktion |

Hexatronic inleder året med stark tillväxt och ökad lönsamhet

Svenska Hexatronic redovisar en nettoomsättning om 1,38 miljarder kronor under årets första kvartal, en ökning på hela 119 procent från 634,8 miljoner kronor under samma period i fjol.

Året inleddes som sagt mycket starkt med en försäljningstillväxt om 119 procent varav 73 procent i ren organisk tillväxt, jämfört med det första kvartalet 2021..

EBITA  för perioden uppgick till 184,3 miljoner kronor, en ökning på 189 procent från 63,8 miljoner kronor i fjol. 

– Den ökade lönsamheten är framförallt en effekt av stark utveckling i USA och Storbritannien, samt skaleffekter med ett högt kapacitetsutnyttjande i de flesta av våra fabriker, förklarar vd Henrik Larsson Lyon i kvartalsrapporten.

Rörelseresultatet uppgick under det första kvartalet till 170,9 miljoner kronor, en 200 procentig ökning från samma period förra året. Nettoresultat landade slutligen på 120,6 miljoner kronor, en tillväxt på 209 procent jämfört med 39,0  miljoner kronor under samma period i 2021.

– Kostnaden för råmaterial och transporter fortsätter att öka, inte minst beroende på det orättfärdiga kriget i Ukraina. Arbetet med att föra ökade råmaterialkostnader vidare till kund fortsätter och bruttomarginalen är fortsatt negativt påverkad med 1-2 procentenheter i kvartalet. Den negativa effekten bedömer vi kommer bestå under åtminstone det andra kvartalet. Vi har inte några kunder eller leverantörer i Ryssland eller Ukraina, förklarar Henrik Larsson Lyon.

Stora förväntningar på den amerikanska marknaden

Försäljningen på bolagets största marknad, USA, växte under kvartalet med 184 procent, framförallt inom dukt och fiberoptiska system. Vd:n säger att bolaget bedömer att de stora federala medel som kommer investeras inom både telekominfrastruktur och generella infrastruktursatsningar – 65 miljarder dollar respektive 100 miljarder dollar – kommer börja fördelas först under slutet av året eller början av 2023.

Uppstarten av Hexatronics fabrik i South Carolina går enligt Henrik Larsson Lyon i stort sett enligt plan men med en till två månaders försening. Man räknar dock med att den kommer att bidra positivt till koncernen från och med årets sista kvartal.

– Med anledning av att den höga efterfrågan på den amerikanska marknaden väntas kvarstå kommer vi investera ytterligare ca 70 miljoner kronor i fler linjer i fabriken i South Carolina, säger Henrik Larsson Lyon

Koncernens orderingång har fortsatt utvecklats mycket starkt och kvartalets slut kunde Hexatronic visa upp en orderbok som organiskt är 173 procent högre än samma period föregående år. Orderingången beskrivs som väl spridd inom de flesta av koncernens bolag men att bolagen i USA står för den största ökningen.

– Med den starka orderboken och en fortsatt mycket positiv syn på marknadens utveckling kommer vi fortsätta investera i ökad produktionskapacitet och marknadsnärvaro, avslutar vd:n.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons